تاريخ : یکشنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۱ | 17:11 | نویسنده : ایمان رستگار
1    کوره رولری    

13
2    کوره های رولری    

10
3    تکنولوژی سرامیک    

9
4    فریت ها    

9
5    کاشی کوروش میبد    

8
6    کنترل کیفیت سرامیک    

7
7    پرس ایزواستاتیک سرد    

7
8    استاندارد 25 کاشی    

6
9    رنگدانه های سرامیکی    

6
10    لعاب سازی    

6
11    کائولن زنوز    

6
12    لعاب نمکی    

5
13    کنترل کیفیت در سرامیک    

5
14    صنعت لعاب    

5
15    فلوکولاسیون    

5
16    صدیق سرام آباده    

5
17    صدیق سرام    

5
18    فرآوری کائولن    

5
19    استاندارد ملی شماره 25    

5
20    استحکام خام سرامیک    

5
21    بالمیل چیست؟    

5
22    تکنولوزی سرامیک    

5
23    راک سراميک .r.a.k    

5
24    اکستروژن چیست    

4
25    فرمول لعاب کاشی    

4
26    ساخت لعاب سرامیک    

4
27    کاشی کوثر ابرکوه    

4
28    کتاب سرامیک    

4
29    کاشی امین میبد    

4
30    کاشی کاژه اسلام آباد غرب    

3
31    کاشی کوثر کویر ابرکوه    

3
32    کاشی کورش    

3
33    کاربرد سرامیک در خودرو    

3
34    کارخانه کاشی صدیق سرام    

3
35    کاشی ارکیده یزد    

3
36    ساگار چیست    

3
37    سرامیک پیزو الکتریکتیک کائولین   

3
38    رفتار سیلیکات ها در لعاب کاشی    

3
39    رزسرام    

3
40    فرمول فریت اپک    

3
41    قيمت سيليس    

3
42    فرآورده های قطعات خاک رس    

3
43    پرس گرم    

3
44    تاثیر زبره بر استحکام کاشی    

3
45    المنت چیست    

3
46    استاندارد ۲۵    

3
47    اسپری درایر    

3
48    اتصال سرامیک به فلز    

3
49    msds ولاستونیت    

3
50    msds کائولن    

3
51    technoceram.blogfa.com    

3
52    آسیاب سیاره ای    

3
53    دیمپل کاشی    

3
54    دوغاب سرامیکی    

3
55    تکنولوژی ساخت سرامیک    

3
56    خزیدگی لعاب    

3
57    تعریف کلسیناسیون    

3
58    تاثیر دانسیته بر استحکام کاشی    

2
59    پرس خشک    

2
60    تكنولژي سراميك    

2
61    تجهیزات هم جوشی شیشه    

2
62    ترکیب لعاب کاشی    

2
63    تفاوت لعاب خام و فریت    

2
64    تولید اکسید آلومینیوم    

2
65    تكنولوژي لعاب    

2
66    تولید فیوزد اسپینل    

2
67    جزوه سرامیک    

2
68    جدول زگر    

2
69    تکنولوژی فریت    

2
70    حلال بیوگلاس    

2
71    خواص لعاب    

2
72    بالمیل چیست    

2
73    دمای ذوب زیرکن    

2
74    دی اکسید سیلیسیم    

2
75    خواص سرامیک ها    

2
76    ذخایر کائولن ایران    

2
77    دستگاه rotocolor    

2
78    خشکایش بدنه سرامیکی    

2
79    دلايل اعمال انگوب بر روي كاشي    

2
80    آسیاب گلوله ای آزمایشگاهی    

2
81    آسیاب گلوله ای سیاره ای    

2
82    آسیاب کردن سرامیک ها    

2
83    msds پودر كالك    

2
84    آسياب گلوله اي آزمايشگاهي    

2
85    آشنایی با دستگاه پرس    

2
86    آلومینیوم نیترید    

2
87    آزمايشگاه سراميك    

2
88    114 ماده اوليه سراميكها    

2
89    ارزش سیلیس    

2
90    استاندارد كاشي و سراميك    

2
91    اسپره درایر    

2
92    اسپري دراير    

2
93    پینهول در کاشی    

2
94    استاندارد ملی کاشی    

2
95    انواع سرامیک دیواری    

2
96    پرس ایزواستاتیک گرم    

2
97    استانداردسازي كاشي و سراميك    

2
98    انگوب    

2
99    پرشین کاشی ایرانیان    

2
100    پره های توربین موتور جت tbc1    کوره رولری    

13
2    کوره های رولری    

10
3    تکنولوژی سرامیک    

9
4    فریت ها    

9
5    کاشی کوروش میبد    

8
6    کنترل کیفیت سرامیک    

7
7    پرس ایزواستاتیک سرد    

7
8    استاندارد 25 کاشی    

6
9    رنگدانه های سرامیکی    

6
10    لعاب سازی    

6
11    کائولن زنوز    

6
12    لعاب نمکی    

5
13    کنترل کیفیت در سرامیک    

5
14    صنعت لعاب    

5
15    فلوکولاسیون    

5
16    صدیق سرام آباده    

5
17    صدیق سرام    

5
18    فرآوری کائولن    

5
19    استاندارد ملی شماره 25    

5
20    استحکام خام سرامیک    

5
21    بالمیل چیست؟    

5
22    تکنولوزی سرامیک    

5
23    راک سراميک .r.a.k    

5
24    اکستروژن چیست    

4
25    فرمول لعاب کاشی    

4
26    ساخت لعاب سرامیک    

4
27    کاشی کوثر ابرکوه    

4
28    کتاب سرامیک    

4
29    کاشی امین میبد    

4
30    کاشی کاژه اسلام آباد غرب    

3
31    کاشی کوثر کویر ابرکوه    

3
32    کاشی کورش    

3
33    کاربرد سرامیک در خودرو    

3
34    کارخانه کاشی صدیق سرام    

3
35    کاشی ارکیده یزد    

3
36    ساگار چیست    

3
37    سرامیک پیزو الکتریکتیک کائولین   

3
38    رفتار سیلیکات ها در لعاب کاشی    

3
39    رزسرام    

3
40    فرمول فریت اپک    

3
41    قيمت سيليس    

3
42    فرآورده های قطعات خاک رس    

3
43    پرس گرم    

3
44    تاثیر زبره بر استحکام کاشی    

3
45    المنت چیست    

3
46    استاندارد ۲۵    

3
47    اسپری درایر    

3
48    اتصال سرامیک به فلز    

3
49    msds ولاستونیت    

3
50    msds کائولن    

3
51    technoceram.blogfa.com    

3
52    آسیاب سیاره ای    

3
53    دیمپل کاشی    

3
54    دوغاب سرامیکی    

3
55    تکنولوژی ساخت سرامیک    

3
56    خزیدگی لعاب    

3
57    تعریف کلسیناسیون    

3
58    تاثیر دانسیته بر استحکام کاشی    

2
59    پرس خشک    

2
60    تكنولژي سراميك    

2
61    تجهیزات هم جوشی شیشه    

2
62    ترکیب لعاب کاشی    

2
63    تفاوت لعاب خام و فریت    

2
64    تولید اکسید آلومینیوم    

2
65    تكنولوژي لعاب    

2
66    تولید فیوزد اسپینل    

2
67    جزوه سرامیک    

2
68    جدول زگر    

2
69    تکنولوژی فریت    

2
70    حلال بیوگلاس    

2
71    خواص لعاب    

2
72    بالمیل چیست    

2
73    دمای ذوب زیرکن    

2
74    دی اکسید سیلیسیم    

2
75    خواص سرامیک ها    

2
76    ذخایر کائولن ایران    

2
77    دستگاه rotocolor    

2
78    خشکایش بدنه سرامیکی    

2
79    دلايل اعمال انگوب بر روي كاشي    

2
80    آسیاب گلوله ای آزمایشگاهی    

2
81    آسیاب گلوله ای سیاره ای    

2
82    آسیاب کردن سرامیک ها    

2
83    msds پودر كالك    

2
84    آسياب گلوله اي آزمايشگاهي    

2
85    آشنایی با دستگاه پرس    

2
86    آلومینیوم نیترید    

2
87    آزمايشگاه سراميك    

2
88    114 ماده اوليه سراميكها    

2
89    ارزش سیلیس    

2
90    استاندارد كاشي و سراميك    

2
91    اسپره درایر    

2
92    اسپري دراير    

2
93    پینهول در کاشی    

2
94    استاندارد ملی کاشی    

2
95    انواع سرامیک دیواری    

2
96    پرس ایزواستاتیک گرم    

2
97    استانداردسازي كاشي و سراميك    

2
98    انگوب    

2
99    پرشین کاشی ایرانیان    

2
100    پره های توربین موتور جت tbc1    کوره رولری    

13
2    کوره های رولری    

10
3    تکنولوژی سرامیک    

9
4    فریت ها    

9
5    کاشی کوروش میبد    

8
6    کنترل کیفیت سرامیک    

7
7    پرس ایزواستاتیک سرد    

7
8    استاندارد 25 کاشی    

6
9    رنگدانه های سرامیکی    

6
10    لعاب سازی    

6
11    کائولن زنوز    

6
12    لعاب نمکی    

5
13    کنترل کیفیت در سرامیک    

5
14    صنعت لعاب    

5
15    فلوکولاسیون    

5
16    صدیق سرام آباده    

5
17    صدیق سرام    

5
18    فرآوری کائولن    

5
19    استاندارد ملی شماره 25    

5
20    استحکام خام سرامیک    

5
21    بالمیل چیست؟    

5
22    تکنولوزی سرامیک    

5
23    راک سراميک .r.a.k    

5
24    اکستروژن چیست    

4
25    فرمول لعاب کاشی    

4
26    ساخت لعاب سرامیک    

4
27    کاشی کوثر ابرکوه    

4
28    کتاب سرامیک    

4
29    کاشی امین میبد    

4
30    کاشی کاژه اسلام آباد غرب    

3
31    کاشی کوثر کویر ابرکوه    

3
32    کاشی کورش    

3
33    کاربرد سرامیک در خودرو    

3
34    کارخانه کاشی صدیق سرام    

3
35    کاشی ارکیده یزد    

3
36    ساگار چیست    

3
37    سرامیک پیزو الکتریکتیک کائولین   

3
38    رفتار سیلیکات ها در لعاب کاشی    

3
39    رزسرام    

3
40    فرمول فریت اپک    

3
41    قيمت سيليس    

3
42    فرآورده های قطعات خاک رس    

3
43    پرس گرم    

3
44    تاثیر زبره بر استحکام کاشی    

3
45    المنت چیست    

3
46    استاندارد ۲۵    

3
47    اسپری درایر    

3
48    اتصال سرامیک به فلز    

3
49    msds ولاستونیت    

3
50    msds کائولن    

3
51    technoceram.blogfa.com    

3
52    آسیاب سیاره ای    

3
53    دیمپل کاشی    

3
54    دوغاب سرامیکی    

3
55    تکنولوژی ساخت سرامیک    

3
56    خزیدگی لعاب    

3
57    تعریف کلسیناسیون    

3
58    تاثیر دانسیته بر استحکام کاشی    

2
59    پرس خشک    

2
60    تكنولژي سراميك    

2
61    تجهیزات هم جوشی شیشه    

2
62    ترکیب لعاب کاشی    

2
63    تفاوت لعاب خام و فریت    

2
64    تولید اکسید آلومینیوم    

2
65    تكنولوژي لعاب    

2
66    تولید فیوزد اسپینل    

2
67    جزوه سرامیک    

2
68    جدول زگر    

2
69    تکنولوژی فریت    

2
70    حلال بیوگلاس    

2
71    خواص لعاب    

2
72    بالمیل چیست    

2
73    دمای ذوب زیرکن    

2
74    دی اکسید سیلیسیم    

2
75    خواص سرامیک ها    

2
76    ذخایر کائولن ایران    

2
77    دستگاه rotocolor    

2
78    خشکایش بدنه سرامیکی    

2
79    دلايل اعمال انگوب بر روي كاشي    

2
80    آسیاب گلوله ای آزمایشگاهی    

2
81    آسیاب گلوله ای سیاره ای    

2
82    آسیاب کردن سرامیک ها    

2
83    msds پودر كالك    

2
84    آسياب گلوله اي آزمايشگاهي    

2
85    آشنایی با دستگاه پرس    

2
86    آلومینیوم نیترید    

2
87    آزمايشگاه سراميك    

2
88    114 ماده اوليه سراميكها    

2
89    ارزش سیلیس    

2
90    استاندارد كاشي و سراميك    

2
91    اسپره درایر    

2
92    اسپري دراير    

2
93    پینهول در کاشی    

2
94    استاندارد ملی کاشی    

2
95    انواع سرامیک دیواری    

2
96    پرس ایزواستاتیک گرم    

2
97    استانداردسازي كاشي و سراميك    

2
98    انگوب    

2
99    پرشین کاشی ایرانیان    

2
100    پره های توربین موتور جت tbc1    کوره رولری    

13
2    کوره های رولری    

10
3    تکنولوژی سرامیک    

9
4    فریت ها    

9
5    کاشی کوروش میبد    

8
6    کنترل کیفیت سرامیک    

7
7    پرس ایزواستاتیک سرد    

7
8    استاندارد 25 کاشی    

6
9    رنگدانه های سرامیکی    

6
10    لعاب سازی    

6
11    کائولن زنوز    

6
12    لعاب نمکی    

5
13    کنترل کیفیت در سرامیک    

5
14    صنعت لعاب    

5
15    فلوکولاسیون    

5
16    صدیق سرام آباده    

5
17    صدیق سرام    

5
18    فرآوری کائولن    

5
19    استاندارد ملی شماره 25    

5
20    استحکام خام سرامیک    

5
21    بالمیل چیست؟    

5
22    تکنولوزی سرامیک    

5
23    راک سراميک .r.a.k    

5
24    اکستروژن چیست    

4
25    فرمول لعاب کاشی    

4
26    ساخت لعاب سرامیک    

4
27    کاشی کوثر ابرکوه    

4
28    کتاب سرامیک    

4
29    کاشی امین میبد    

4
30    کاشی کاژه اسلام آباد غرب    

3
31    کاشی کوثر کویر ابرکوه    

3
32    کاشی کورش    

3
33    کاربرد سرامیک در خودرو    

3
34    کارخانه کاشی صدیق سرام    

3
35    کاشی ارکیده یزد    

3
36    ساگار چیست    

3
37    سرامیک پیزو الکتریکتیک کائولین   

3
38    رفتار سیلیکات ها در لعاب کاشی    

3
39    رزسرام    

3
40    فرمول فریت اپک    

3
41    قيمت سيليس    

3
42    فرآورده های قطعات خاک رس    

3
43    پرس گرم    

3
44    تاثیر زبره بر استحکام کاشی    

3
45    المنت چیست    

3
46    استاندارد ۲۵    

3
47    اسپری درایر    

3
48    اتصال سرامیک به فلز    

3
49    msds ولاستونیت    

3
50    msds کائولن    

3
51    technoceram.blogfa.com    

3
52    آسیاب سیاره ای    

3
53    دیمپل کاشی    

3
54    دوغاب سرامیکی    

3
55    تکنولوژی ساخت سرامیک    

3
56    خزیدگی لعاب    

3
57    تعریف کلسیناسیون    

3
58    تاثیر دانسیته بر استحکام کاشی    

2
59    پرس خشک    

2
60    تكنولژي سراميك    

2
61    تجهیزات هم جوشی شیشه    

2
62    ترکیب لعاب کاشی    

2
63    تفاوت لعاب خام و فریت    

2
64    تولید اکسید آلومینیوم    

2
65    تكنولوژي لعاب    

2
66    تولید فیوزد اسپینل    

2
67    جزوه سرامیک    

2
68    جدول زگر    

2
69    تکنولوژی فریت    

2
70    حلال بیوگلاس    

2
71    خواص لعاب    

2
72    بالمیل چیست    

2
73    دمای ذوب زیرکن    

2
74    دی اکسید سیلیسیم    

2
75    خواص سرامیک ها    

2
76    ذخایر کائولن ایران    

2
77    دستگاه rotocolor    

2
78    خشکایش بدنه سرامیکی    

2
79    دلايل اعمال انگوب بر روي كاشي    

2
80    آسیاب گلوله ای آزمایشگاهی    

2
81    آسیاب گلوله ای سیاره ای    

2
82    آسیاب کردن سرامیک ها    

2
83    msds پودر كالك    

2
84    آسياب گلوله اي آزمايشگاهي    

2
85    آشنایی با دستگاه پرس    

2
86    آلومینیوم نیترید    

2
87    آزمايشگاه سراميك    

2
88    114 ماده اوليه سراميكها    

2
89    ارزش سیلیس    

2
90    استاندارد كاشي و سراميك    

2
91    اسپره درایر    

2
92    اسپري دراير    

2
93    پینهول در کاشی    

2
94    استاندارد ملی کاشی    

2
95    انواع سرامیک دیواری    

2
96    پرس ایزواستاتیک گرم    

2
97    استانداردسازي كاشي و سراميك    

2
98    انگوب    

2
99    پرشین کاشی ایرانیان    

2
100    پره های توربین موتور جت tbc1    کوره رولری    

13
2    کوره های رولری    

10
3    تکنولوژی سرامیک    

9
4    فریت ها    

9
5    کاشی کوروش میبد    

8
6    کنترل کیفیت سرامیک    

7
7    پرس ایزواستاتیک سرد    

7
8    استاندارد 25 کاشی    

6
9    رنگدانه های سرامیکی    

6
10    لعاب سازی    

6
11    کائولن زنوز    

6
12    لعاب نمکی    

5
13    کنترل کیفیت در سرامیک    

5
14    صنعت لعاب    

5
15    فلوکولاسیون    

5
16    صدیق سرام آباده    

5
17    صدیق سرام    

5
18    فرآوری کائولن    

5
19    استاندارد ملی شماره 25    

5
20    استحکام خام سرامیک    

5
21    بالمیل چیست؟    

5
22    تکنولوزی سرامیک    

5
23    راک سراميک .r.a.k    

5
24    اکستروژن چیست    

4
25    فرمول لعاب کاشی    

4
26    ساخت لعاب سرامیک    

4
27    کاشی کوثر ابرکوه    

4
28    کتاب سرامیک    

4
29    کاشی امین میبد    

4
30    کاشی کاژه اسلام آباد غرب    

3
31    کاشی کوثر کویر ابرکوه    

3
32    کاشی کورش    

3
33    کاربرد سرامیک در خودرو    

3
34    کارخانه کاشی صدیق سرام    

3
35    کاشی ارکیده یزد    

3
36    ساگار چیست    

3
37    سرامیک پیزو الکتریکتیک کائولین   

3
38    رفتار سیلیکات ها در لعاب کاشی    

3
39    رزسرام    

3
40    فرمول فریت اپک    

3
41    قيمت سيليس    

3
42    فرآورده های قطعات خاک رس    

3
43    پرس گرم    

3
44    تاثیر زبره بر استحکام کاشی    

3
45    المنت چیست    

3
46    استاندارد ۲۵    

3
47    اسپری درایر    

3
48    اتصال سرامیک به فلز    

3
49    msds ولاستونیت    

3
50    msds کائولن    

3
51    technoceram.blogfa.com    

3
52    آسیاب سیاره ای    

3
53    دیمپل کاشی    

3
54    دوغاب سرامیکی    

3
55    تکنولوژی ساخت سرامیک    

3
56    خزیدگی لعاب    

3
57    تعریف کلسیناسیون    

3
58    تاثیر دانسیته بر استحکام کاشی    

2
59    پرس خشک    

2
60    تكنولژي سراميك    

2
61    تجهیزات هم جوشی شیشه    

2
62    ترکیب لعاب کاشی    

2
63    تفاوت لعاب خام و فریت    

2
64    تولید اکسید آلومینیوم    

2
65    تكنولوژي لعاب    

2
66    تولید فیوزد اسپینل    

2
67    جزوه سرامیک    

2
68    جدول زگر    

2
69    تکنولوژی فریت    

2
70    حلال بیوگلاس    

2
71    خواص لعاب    

2
72    بالمیل چیست    

2
73    دمای ذوب زیرکن    

2
74    دی اکسید سیلیسیم    

2
75    خواص سرامیک ها    

2
76    ذخایر کائولن ایران    

2
77    دستگاه rotocolor    

2
78    خشکایش بدنه سرامیکی    

2
79    دلايل اعمال انگوب بر روي كاشي    

2
80    آسیاب گلوله ای آزمایشگاهی    

2
81    آسیاب گلوله ای سیاره ای    

2
82    آسیاب کردن سرامیک ها    

2
83    msds پودر كالك    

2
84    آسياب گلوله اي آزمايشگاهي    

2
85    آشنایی با دستگاه پرس    

2
86    آلومینیوم نیترید    

2
87    آزمايشگاه سراميك    

2
88    114 ماده اوليه سراميكها    

2
89    ارزش سیلیس    

2
90    استاندارد كاشي و سراميك    

2
91    اسپره درایر    

2
92    اسپري دراير    

2
93    پینهول در کاشی    

2
94    استاندارد ملی کاشی    

2
95    انواع سرامیک دیواری    

2
96    پرس ایزواستاتیک گرم    

2
97    استانداردسازي كاشي و سراميك    

2
98    انگوب    

2
99    پرشین کاشی ایرانیان    

2
100    پره های توربین موتور جت tbc1    کوره رولری    

13
2    کوره های رولری    

10
3    تکنولوژی سرامیک    

9
4    فریت ها    

9
5    کاشی کوروش میبد    

8
6    کنترل کیفیت سرامیک    

7
7    پرس ایزواستاتیک سرد    

7
8    استاندارد 25 کاشی    

6
9    رنگدانه های سرامیکی    

6
10    لعاب سازی    

6
11    کائولن زنوز    

6
12    لعاب نمکی    

5
13    کنترل کیفیت در سرامیک    

5
14    صنعت لعاب    

5
15    فلوکولاسیون    

5
16    صدیق سرام آباده    

5
17    صدیق سرام    

5
18    فرآوری کائولن    

5
19    استاندارد ملی شماره 25    

5
20    استحکام خام سرامیک    

5
21    بالمیل چیست؟    

5
22    تکنولوزی سرامیک    

5
23    راک سراميک .r.a.k    

5
24    اکستروژن چیست    

4
25    فرمول لعاب کاشی    

4
26    ساخت لعاب سرامیک    

4
27    کاشی کوثر ابرکوه    

4
28    کتاب سرامیک    

4
29    کاشی امین میبد    

4
30    کاشی کاژه اسلام آباد غرب    

3
31    کاشی کوثر کویر ابرکوه    

3
32    کاشی کورش    

3
33    کاربرد سرامیک در خودرو    

3
34    کارخانه کاشی صدیق سرام    

3
35    کاشی ارکیده یزد    

3
36    ساگار چیست    

3
37    سرامیک پیزو الکتریکتیک کائولین   

3
38    رفتار سیلیکات ها در لعاب کاشی    

3
39    رزسرام    

3
40    فرمول فریت اپک    

3
41    قيمت سيليس    

3
42    فرآورده های قطعات خاک رس    

3
43    پرس گرم    

3
44    تاثیر زبره بر استحکام کاشی    

3
45    المنت چیست    

3
46    استاندارد ۲۵    

3
47    اسپری درایر    

3
48    اتصال سرامیک به فلز    

3
49    msds ولاستونیت    

3
50    msds کائولن    

3
51    technoceram.blogfa.com    

3
52    آسیاب سیاره ای    

3
53    دیمپل کاشی    

3
54    دوغاب سرامیکی    

3
55    تکنولوژی ساخت سرامیک    

3
56    خزیدگی لعاب    

3
57    تعریف کلسیناسیون    

3
58    تاثیر دانسیته بر استحکام کاشی    

2
59    پرس خشک    

2
60    تكنولژي سراميك    

2
61    تجهیزات هم جوشی شیشه    

2
62    ترکیب لعاب کاشی    

2
63    تفاوت لعاب خام و فریت    

2
64    تولید اکسید آلومینیوم    

2
65    تكنولوژي لعاب    

2
66    تولید فیوزد اسپینل    

2
67    جزوه سرامیک    

2
68    جدول زگر    

2
69    تکنولوژی فریت    

2
70    حلال بیوگلاس    

2
71    خواص لعاب    

2
72    بالمیل چیست    

2
73    دمای ذوب زیرکن    

2
74    دی اکسید سیلیسیم    

2
75    خواص سرامیک ها    

2
76    ذخایر کائولن ایران    

2
77    دستگاه rotocolor    

2
78    خشکایش بدنه سرامیکی    

2
79    دلايل اعمال انگوب بر روي كاشي    

2
80    آسیاب گلوله ای آزمایشگاهی    

2
81    آسیاب گلوله ای سیاره ای    

2
82    آسیاب کردن سرامیک ها    

2
83    msds پودر كالك    

2
84    آسياب گلوله اي آزمايشگاهي    

2
85    آشنایی با دستگاه پرس    

2
86    آلومینیوم نیترید    

2
87    آزمايشگاه سراميك    

2
88    114 ماده اوليه سراميكها    

2
89    ارزش سیلیس    

2
90    استاندارد كاشي و سراميك    

2
91    اسپره درایر    

2
92    اسپري دراير    

2
93    پینهول در کاشی    

2
94    استاندارد ملی کاشی    

2
95    انواع سرامیک دیواری    

2
96    پرس ایزواستاتیک گرم    

2
97    استانداردسازي كاشي و سراميك    

2
98    انگوب    

2
99    پرشین کاشی ایرانیان    

2
100    پره های توربین موتور جت tbc1    کوره رولری    

13
2    کوره های رولری    

10
3    تکنولوژی سرامیک    

9
4    فریت ها    

9
5    کاشی کوروش میبد    

8
6    کنترل کیفیت سرامیک    

7
7    پرس ایزواستاتیک سرد    

7
8    استاندارد 25 کاشی    

6
9    رنگدانه های سرامیکی    

6
10    لعاب سازی    

6
11    کائولن زنوز    

6
12    لعاب نمکی    

5
13    کنترل کیفیت در سرامیک    

5
14    صنعت لعاب    

5
15    فلوکولاسیون    

5
16    صدیق سرام آباده    

5
17    صدیق سرام    

5
18    فرآوری کائولن    

5
19    استاندارد ملی شماره 25    

5
20    استحکام خام سرامیک    

5
21    بالمیل چیست؟    

5
22    تکنولوزی سرامیک    

5
23    راک سراميک .r.a.k    

5
24    اکستروژن چیست    

4
25    فرمول لعاب کاشی    

4
26    ساخت لعاب سرامیک    

4
27    کاشی کوثر ابرکوه    

4
28    کتاب سرامیک    

4
29    کاشی امین میبد    

4
30    کاشی کاژه اسلام آباد غرب    

3
31    کاشی کوثر کویر ابرکوه    

3
32    کاشی کورش    

3
33    کاربرد سرامیک در خودرو    

3
34    کارخانه کاشی صدیق سرام    

3
35    کاشی ارکیده یزد    

3
36    ساگار چیست    

3
37    سرامیک پیزو الکتریکتیک کائولین   

3
38    رفتار سیلیکات ها در لعاب کاشی    

3
39    رزسرام    

3
40    فرمول فریت اپک    

3
41    قيمت سيليس    

3
42    فرآورده های قطعات خاک رس    

3
43    پرس گرم    

3
44    تاثیر زبره بر استحکام کاشی    

3
45    المنت چیست    

3
46    استاندارد ۲۵    

3
47    اسپری درایر    

3
48    اتصال سرامیک به فلز    

3
49    msds ولاستونیت    

3
50    msds کائولن    

3
51    technoceram.blogfa.com    

3
52    آسیاب سیاره ای    

3
53    دیمپل کاشی    

3
54    دوغاب سرامیکی    

3
55    تکنولوژی ساخت سرامیک    

3
56    خزیدگی لعاب    

3
57    تعریف کلسیناسیون    

3
58    تاثیر دانسیته بر استحکام کاشی    

2
59    پرس خشک    

2
60    تكنولژي سراميك    

2
61    تجهیزات هم جوشی شیشه    

2
62    ترکیب لعاب کاشی    

2
63    تفاوت لعاب خام و فریت    

2
64    تولید اکسید آلومینیوم    

2
65    تكنولوژي لعاب    

2
66    تولید فیوزد اسپینل    

2
67    جزوه سرامیک    

2
68    جدول زگر    

2
69    تکنولوژی فریت    

2
70    حلال بیوگلاس    

2
71    خواص لعاب    

2
72    بالمیل چیست    

2
73    دمای ذوب زیرکن    

2
74    دی اکسید سیلیسیم    

2
75    خواص سرامیک ها    

2
76    ذخایر کائولن ایران    

2
77    دستگاه rotocolor    

2
78    خشکایش بدنه سرامیکی    

2
79    دلايل اعمال انگوب بر روي كاشي    

2
80    آسیاب گلوله ای آزمایشگاهی    

2
81    آسیاب گلوله ای سیاره ای    

2
82    آسیاب کردن سرامیک ها    

2
83    msds پودر كالك    

2
84    آسياب گلوله اي آزمايشگاهي    

2
85    آشنایی با دستگاه پرس    

2
86    آلومینیوم نیترید    

2
87    آزمايشگاه سراميك    

2
88    114 ماده اوليه سراميكها    

2
89    ارزش سیلیس    

2
90    استاندارد كاشي و سراميك    

2
91    اسپره درایر    

2
92    اسپري دراير    

2
93    پینهول در کاشی    

2
94    استاندارد ملی کاشی    

2
95    انواع سرامیک دیواری    

2
96    پرس ایزواستاتیک گرم    

2
97    استانداردسازي كاشي و سراميك    

2
98    انگوب    

2
99    پرشین کاشی ایرانیان    

2
100    پره های توربین موتور جت tbc1    کوره رولری    

13
2    کوره های رولری    

10
3    تکنولوژی سرامیک    

9
4    فریت ها    

9
5    کاشی کوروش میبد    

8
6    کنترل کیفیت سرامیک    

7
7    پرس ایزواستاتیک سرد    

7
8    استاندارد 25 کاشی    

6
9    رنگدانه های سرامیکی    

6
10    لعاب سازی    

6
11    کائولن زنوز    

6
12    لعاب نمکی    

5
13    کنترل کیفیت در سرامیک    

5
14    صنعت لعاب    

5
15    فلوکولاسیون    

5
16    صدیق سرام آباده    

5
17    صدیق سرام    

5
18    فرآوری کائولن    

5
19    استاندارد ملی شماره 25    

5
20    استحکام خام سرامیک    

5
21    بالمیل چیست؟    

5
22    تکنولوزی سرامیک    

5
23    راک سراميک .r.a.k    

5
24    اکستروژن چیست    

4
25    فرمول لعاب کاشی    

4
26    ساخت لعاب سرامیک    

4
27    کاشی کوثر ابرکوه    

4
28    کتاب سرامیک    

4
29    کاشی امین میبد    

4
30    کاشی کاژه اسلام آباد غرب    

3
31    کاشی کوثر کویر ابرکوه    

3
32    کاشی کورش    

3
33    کاربرد سرامیک در خودرو    

3
34    کارخانه کاشی صدیق سرام    

3
35    کاشی ارکیده یزد    

3
36    ساگار چیست    

3
37    سرامیک پیزو الکتریکتیک کائولین   

3
38    رفتار سیلیکات ها در لعاب کاشی    

3
39    رزسرام    

3
40    فرمول فریت اپک    

3
41    قيمت سيليس    

3
42    فرآورده های قطعات خاک رس    

3
43    پرس گرم    

3
44    تاثیر زبره بر استحکام کاشی    

3
45    المنت چیست    

3
46    استاندارد ۲۵    

3
47    اسپری درایر    

3
48    اتصال سرامیک به فلز    

3
49    msds ولاستونیت    

3
50    msds کائولن    

3
51    technoceram.blogfa.com    

3
52    آسیاب سیاره ای    

3
53    دیمپل کاشی    

3
54    دوغاب سرامیکی    

3
55    تکنولوژی ساخت سرامیک    

3
56    خزیدگی لعاب    

3
57    تعریف کلسیناسیون    

3
58    تاثیر دانسیته بر استحکام کاشی    

2
59    پرس خشک    

2
60    تكنولژي سراميك    

2
61    تجهیزات هم جوشی شیشه    

2
62    ترکیب لعاب کاشی    

2
63    تفاوت لعاب خام و فریت    

2
64    تولید اکسید آلومینیوم    

2
65    تكنولوژي لعاب    

2
66    تولید فیوزد اسپینل    

2
67    جزوه سرامیک    

2
68    جدول زگر    

2
69    تکنولوژی فریت    

2
70    حلال بیوگلاس    

2
71    خواص لعاب    

2
72    بالمیل چیست    

2
73    دمای ذوب زیرکن    

2
74    دی اکسید سیلیسیم    

2
75    خواص سرامیک ها    

2
76    ذخایر کائولن ایران    

2
77    دستگاه rotocolor    

2
78    خشکایش بدنه سرامیکی    

2
79    دلايل اعمال انگوب بر روي كاشي    

2
80    آسیاب گلوله ای آزمایشگاهی    

2
81    آسیاب گلوله ای سیاره ای    

2
82    آسیاب کردن سرامیک ها    

2
83    msds پودر كالك    

2
84    آسياب گلوله اي آزمايشگاهي    

2
85    آشنایی با دستگاه پرس    

2
86    آلومینیوم نیترید    

2
87    آزمايشگاه سراميك    

2
88    114 ماده اوليه سراميكها    

2
89    ارزش سیلیس    

2
90    استاندارد كاشي و سراميك    

2
91    اسپره درایر    

2
92    اسپري دراير    

2
93    پینهول در کاشی    

2
94    استاندارد ملی کاشی    

2
95    انواع سرامیک دیواری    

2
96    پرس ایزواستاتیک گرم    

2
97    استانداردسازي كاشي و سراميك    

2
98    انگوب    

2
99    پرشین کاشی ایرانیان    

2
100    پره های توربین موتور جت tbc1    کوره رولری    

13
2    کوره های رولری    

10
3    تکنولوژی سرامیک    

9
4    فریت ها    

9
5    کاشی کوروش میبد    

8
6    کنترل کیفیت سرامیک    

7
7    پرس ایزواستاتیک سرد    

7
8    استاندارد 25 کاشی    

6
9    رنگدانه های سرامیکی    

6
10    لعاب سازی    

6
11    کائولن زنوز    

6
12    لعاب نمکی    

5
13    کنترل کیفیت در سرامیک    

5
14    صنعت لعاب    

5
15    فلوکولاسیون    

5
16    صدیق سرام آباده    

5
17    صدیق سرام    

5
18    فرآوری کائولن    

5
19    استاندارد ملی شماره 25    

5
20    استحکام خام سرامیک    

5
21    بالمیل چیست؟    

5
22    تکنولوزی سرامیک    

5
23    راک سراميک .r.a.k    

5
24    اکستروژن چیست    

4
25    فرمول لعاب کاشی    

4
26    ساخت لعاب سرامیک    

4
27    کاشی کوثر ابرکوه    

4
28    کتاب سرامیک    

4
29    کاشی امین میبد    

4
30    کاشی کاژه اسلام آباد غرب    

3
31    کاشی کوثر کویر ابرکوه    

3
32    کاشی کورش    

3
33    کاربرد سرامیک در خودرو    

3
34    کارخانه کاشی صدیق سرام    

3
35    کاشی ارکیده یزد    

3
36    ساگار چیست    

3
37    سرامیک پیزو الکتریکتیک کائولین   

3
38    رفتار سیلیکات ها در لعاب کاشی    

3
39    رزسرام    

3
40    فرمول فریت اپک    

3
41    قيمت سيليس    

3
42    فرآورده های قطعات خاک رس    

3
43    پرس گرم    

3
44    تاثیر زبره بر استحکام کاشی    

3
45    المنت چیست    

3
46    استاندارد ۲۵    

3
47    اسپری درایر    

3
48    اتصال سرامیک به فلز    

3
49    msds ولاستونیت    

3
50    msds کائولن    

3
51    technoceram.blogfa.com    

3
52    آسیاب سیاره ای    

3
53    دیمپل کاشی    

3
54    دوغاب سرامیکی    

3
55    تکنولوژی ساخت سرامیک    

3
56    خزیدگی لعاب    

3
57    تعریف کلسیناسیون    

3
58    تاثیر دانسیته بر استحکام کاشی    

2
59    پرس خشک    

2
60    تكنولژي سراميك    

2
61    تجهیزات هم جوشی شیشه    

2
62    ترکیب لعاب کاشی    

2
63    تفاوت لعاب خام و فریت    

2
64    تولید اکسید آلومینیوم    

2
65    تكنولوژي لعاب    

2
66    تولید فیوزد اسپینل    

2
67    جزوه سرامیک    

2
68    جدول زگر    

2
69    تکنولوژی فریت    

2
70    حلال بیوگلاس    

2
71    خواص لعاب    

2
72    بالمیل چیست    

2
73    دمای ذوب زیرکن    

2
74    دی اکسید سیلیسیم    

2
75    خواص سرامیک ها    

2
76    ذخایر کائولن ایران    

2
77    دستگاه rotocolor    

2
78    خشکایش بدنه سرامیکی    

2
79    دلايل اعمال انگوب بر روي كاشي    

2
80    آسیاب گلوله ای آزمایشگاهی    

2
81    آسیاب گلوله ای سیاره ای    

2
82    آسیاب کردن سرامیک ها    

2
83    msds پودر كالك    

2
84    آسياب گلوله اي آزمايشگاهي    

2
85    آشنایی با دستگاه پرس    

2
86    آلومینیوم نیترید    

2
87    آزمايشگاه سراميك    

2
88    114 ماده اوليه سراميكها    

2
89    ارزش سیلیس    

2
90    استاندارد كاشي و سراميك    

2
91    اسپره درایر    

2
92    اسپري دراير    

2
93    پینهول در کاشی    

2
94    استاندارد ملی کاشی    

2
95    انواع سرامیک دیواری    

2
96    پرس ایزواستاتیک گرم    

2
97    استانداردسازي كاشي و سراميك    

2
98    انگوب    

2
99    پرشین کاشی ایرانیان    

2
100    پره های توربین موتور جت tbc1    کوره رولری    

13
2    کوره های رولری    

10
3    تکنولوژی سرامیک    

9
4    فریت ها    

9
5    کاشی کوروش میبد    

8
6    کنترل کیفیت سرامیک    

7
7    پرس ایزواستاتیک سرد    

7
8    استاندارد 25 کاشی    

6
9    رنگدانه های سرامیکی    

6
10    لعاب سازی    

6
11    کائولن زنوز    

6
12    لعاب نمکی    

5
13    کنترل کیفیت در سرامیک    

5
14    صنعت لعاب    

5
15    فلوکولاسیون    

5
16    صدیق سرام آباده    

5
17    صدیق سرام    

5
18    فرآوری کائولن    

5
19    استاندارد ملی شماره 25    

5
20    استحکام خام سرامیک    

5
21    بالمیل چیست؟    

5
22    تکنولوزی سرامیک    

5
23    راک سراميک .r.a.k    

5
24    اکستروژن چیست    

4
25    فرمول لعاب کاشی    

4
26    ساخت لعاب سرامیک    

4
27    کاشی کوثر ابرکوه    

4
28    کتاب سرامیک    

4
29    کاشی امین میبد    

4
30    کاشی کاژه اسلام آباد غرب    

3
31    کاشی کوثر کویر ابرکوه    

3
32    کاشی کورش    

3
33    کاربرد سرامیک در خودرو    

3
34    کارخانه کاشی صدیق سرام    

3
35    کاشی ارکیده یزد    

3
36    ساگار چیست    

3
37    سرامیک پیزو الکتریکتیک کائولین   

3
38    رفتار سیلیکات ها در لعاب کاشی    

3
39    رزسرام    

3
40    فرمول فریت اپک    

3
41    قيمت سيليس    

3
42    فرآورده های قطعات خاک رس    

3
43    پرس گرم    

3
44    تاثیر زبره بر استحکام کاشی    

3
45    المنت چیست    

3
46    استاندارد ۲۵    

3
47    اسپری درایر    

3
48    اتصال سرامیک به فلز    

3
49    msds ولاستونیت    

3
50    msds کائولن    

3
51    technoceram.blogfa.com    

3
52    آسیاب سیاره ای    

3
53    دیمپل کاشی    

3
54    دوغاب سرامیکی    

3
55    تکنولوژی ساخت سرامیک    

3
56    خزیدگی لعاب    

3
57    تعریف کلسیناسیون    

3
58    تاثیر دانسیته بر استحکام کاشی    

2
59    پرس خشک    

2
60    تكنولژي سراميك    

2
61    تجهیزات هم جوشی شیشه    

2
62    ترکیب لعاب کاشی    

2
63    تفاوت لعاب خام و فریت    

2
64    تولید اکسید آلومینیوم    

2
65    تكنولوژي لعاب    

2
66    تولید فیوزد اسپینل    

2
67    جزوه سرامیک    

2
68    جدول زگر    

2
69    تکنولوژی فریت    

2
70    حلال بیوگلاس    

2
71    خواص لعاب    

2
72    بالمیل چیست    

2
73    دمای ذوب زیرکن    

2
74    دی اکسید سیلیسیم    

2
75    خواص سرامیک ها    

2
76    ذخایر کائولن ایران    

2
77    دستگاه rotocolor    

2
78    خشکایش بدنه سرامیکی    

2
79    دلايل اعمال انگوب بر روي كاشي    

2
80    آسیاب گلوله ای آزمایشگاهی    

2
81    آسیاب گلوله ای سیاره ای    

2
82    آسیاب کردن سرامیک ها    

2
83    msds پودر كالك    

2
84    آسياب گلوله اي آزمايشگاهي    

2
85    آشنایی با دستگاه پرس    

2
86    آلومینیوم نیترید    

2
87    آزمايشگاه سراميك    

2
88    114 ماده اوليه سراميكها    

2
89    ارزش سیلیس    

2
90    استاندارد كاشي و سراميك    

2
91    اسپره درایر    

2
92    اسپري دراير    

2
93    پینهول در کاشی    

2
94    استاندارد ملی کاشی    

2
95    انواع سرامیک دیواری    

2
96    پرس ایزواستاتیک گرم    

2
97    استانداردسازي كاشي و سراميك    

2
98    انگوب    

2
99    پرشین کاشی ایرانیان    

2
100    پره های توربین موتور جت tbcتاريخ : جمعه ششم مرداد ۱۳۹۱ | 1:38 | نویسنده : ایمان رستگار
سمينار شناخت فن آوري چاپ ديجيتال و بررسي و طبقه بندي عيوب كاشي و راه حل رفع آنها از 9 الی 12 شهريور ماه 1391 در شهر يزد به مدت چهار روز توسط نشريه سراميك و ساختمان و حمايت پارك علم و فن آوري يزد و كانون هماهنگي دانش و صنعت لعاب و كاشي و سراميك و شركت هاي توليدكننده چاپ ديجيتال برگزار مي گردد.


در این دوره آموزشی آقای دکتر گیودو ناستی مدیر تحقیقات سنترو سرامیک بولونیا در ایتالیا به تدریس خواهند پرداخت و ترجمه کتاب بسیار مفید ایشان درخصوص عیوب تولید کاشی و سرامیک در پکیج سمینار تقدیم عزیزان خواهد شد. هم چنین چاپ دیجیتال و موارد مرتبط با آن نیز توسط مهندس محمد حسین خدابخش مدیر مسئول نشریه سرامیک و ساختمان و هم چنین مهندس مازیار منتظریان دانشجوی دکتری سرامیک دانشگاه علم و صنعت که هردو در زمینه چاپ دیجیتال فعالیت دارند ارائه خواهد شد و اصول کار با این دستگاه و کلیه اجزا، نرم افزارها، قطعات و رنگ دیجیتال به همراه یک کتاب و سی دی در اختیار شرکت کنندگان قرار داده خواهد شد.


هم چنین کارشناس ایتالیایی از شرکت های تامین کننده ماشین آلات، رنگ و طرح کاشی نیز کارگاه آموزشی مفیدی برگزار نموده و در تمام طول چهار روز آماده پاسخ به سئوالات عزیزان خواهند بود. سر فصل‌هاي دوره‌هاي آموزشي - شناخت فن آوري چاپ ديجيتال1- اصول كار و انواع دستگاه‌هاي چاپ دیجیتال1-1- عملكرد سيستم  CIJ1-2- عملكرد سيستم  DOD1-3- عملكرد سيستم  SOD

2- اجزای دستگاه2-1- مخزن رنگ دستگاه ديجيتال2-2- هدهای پرینت2-3- بردهای کنترل دستگاه2-4- عملكرد سیستم گردش رنگ در دستگاه2-5- نرم افزارهاي دستگاه چاپ ديجيتال
3- تنظیمات دستگاه
4- جوهرهای چاپ4-1- مزایا و محدودیت‌هاي موجود در جوهرهاي چاپ ديجيتال چيست؟4-2- ترکیب و روش تولید رنگ‌هاي ديجيتال چيست؟4-3- شناخت تأمين كنندگان و انواع جوهرهاي چاپ ديجيتال
4-3- مشكلات و محدوديت‌ها در توليد جوهرهاي چاپ ديجيتال4-3- خواص و کنترل کیفیت رنگ‌هاي ديجيتال به چه صورت انجام مي‌شود؟5- طراحی در چاپ دیجیتال5-1- تنظيمات مورد نياز براي تصاوير5-2- معنی RGB  و CMYK و منابع تصویر5-3- تهیه Profile چگونه و به چه منظور انجام مي‌شود؟5-4- دستگاه‌ها و ابزارهاي مورد نیاز (اسپکتروفتومتر و نرم‌افزارهاي Photoshop ، Measure Tools،Profile Maker )6- معرفي شركت‌هاي اصلي توليد كننده دستگاه و مشخصات دستگاه‌هاي چاپ ديجيتال6-1-  INTESA، DURST، TecnoFerrari،  Siti B&T، Jettable،   Kerajet، Sacmi، Creta print، TSC، Flora، Gongzheng، King-Tau، Long، New-king-time، Yun-An،  System، Sertam،Teckwin، Hope و ....


در اين سمينار علاوه بر مباحث اصلي سمينار  تكنسين هاي شركت توليدكننده چاپ ديجيتال نيز مطالبي ارائه مي نمايند.سر فصل‌هاي دوره‌هاي آموزشي بررسي و طبقه بندي عيوب كاشي و راه حل رفع آنها

1- فنآوري توليد كاشي

     1-1- پارامترهاي تأثيرگذار در مراحل مختلف فرآيند توليد

           1-2- پارامترهاي مرتبط با سايش خشك و تَر و تنظيمات مربوطه 

           1-3- پارامترهاي مرتبط با اسپري دراير و تنظيمات مربوطه 

           1-4- پارامترهاي مرتبط با خشك كردن و تنظيمات مربوطه 

           1-5- پارامترهاي مرتبط با آماده سازي لعاب و تنظيمات مربوطه 

           1-6- پارامترهاي مرتبط با اعمال لعاب و چاپ و تنظيمات مربوطه 

           1-7- پارامترهاي مرتبط با فرآيند پخت و تنظيمات مربوطه 

     1-2- ارتباط بين پارامترهاي مختلف توليد با يكديگر 

     1-3- روابط بين پارامترهاي مختلف توليد و ويژگي‌هاي محصولات مياني و محصول نهايي


2- انواع عيوب


     2-1- عيوب مرتبط با بدنه

     2-2- عيوب مرتبط با لعاب


     2-3- عيوب مرتبط با تغيير پارامترهاي مختلف توليد


 3- راه حل‌هاي رفع عيوب 

     4-1- ترتيب و توالي اقدامات لازم براي رفع عيوب


     4-2- آشنايي با مشخصه‌هاي هر عيب


     4-3- يافتن ارتباط بين مشخصه هر عيوب با پارامترهاي مختلف توليد


4- مشاهده نمونه‌هاي واقعي عيوب و بحث و تبادل نظر پيرامون آنهاتدريس كتاب Ceramic Tiles Manufacturing Defects: Diagnosis & Therapy توسط نويسنده كتاب
پكيج آموزشي سمينار:پذيرايي از شركت كنندگان به همراه صرف نهار در هتل بين المللي در چهار روز، بسته آموزشي شامل سي دي چاپ ديجيتال، كتاب آموزشي دوره و فايل هاي ارائه شده در دوره و هداياي ويژه مي باشد.
هزينه دوره حدوداً 250 هزار تومان براي هر نفر مي باشد كه 25 درصد تخفيف براي دانشجويان درنظر گرفته مي شود.
با توجه به  محدوديت ظرفيت، شركت در دوره با توجه به اولويت ثبت نام مي باشد.دبيرخانه سمينار:تهران، توانير شمالي، كوچه هومان، پلاك 2، طبقه همكف
تلفكس: 88884118 و 88878671 الي 4 (داخلي 134)
www.ceramic-sakhteman.com
E-Mail: info@ceramic-sakhteman.com


تاريخ : جمعه ششم مرداد ۱۳۹۱ | 1:30 | نویسنده : ایمان رستگار


روش دكوراسيون روتوگراوره (Rotogravure) در صنايع سراميك امروزه كاربرد زيادي پيدا كرده است. اين روش بر اساس يك سري نقاط رنگي بر سطح كاشي است. نقاطي كه نقش را ايجاد مي‌كنند به وسيله چشم غيرمسلح به صورت نقاط جداگانه ديده نمي‌شوند. اين روش خيلي به پيكسل‌هاي مربوط به مونيتور كامپيوتر شباهت دارد. در عمل بسته به مشخصات خمير چاپ و  شرايط كاري، مي‌تواند نقطه‌ها به صورت كامل شكل دايره نداشته و يا اينكه نقاط به صورت نصفه نيمه با خمير چاپ پرشده باشد. اين انحراف از شكل اصلي مي‌تواند بر روي شكل كاشي دكور شده تأثيرگذار باشد. مطالعات زيادي در اين زمينه انجام شده است، اما تأثير مشخصات خمير و شرايط كاري بر روي شكل نقاط و اينكه چگونه اين تغييرات بر روي مطالعات كلوريمتري تأثير مي‌گذارد، انجام نشده است. در اينجا متغيرهايي كه مورد مطالعه قرار گرفت عبارتند از ويسكوزيته خمير، سرعت خطوط توليد و دماي كار. ارزيابي تغييرات ذكر شده بر روي چندين پيگمنت و رنگدانه و در شرايط صنعتي انجام شد. شكل نقاط توسط ميكروسكوپ نوري ديجيتال مورد بررسي قرار گرفت و براي رنگ سنجي از اسپكتروفتومتر استفاده شد. مطالعات نشان داد كه شكل ذرات در شرايط يكسان براي جوهرهاي مختلف متفاوت است و همچنين براي يك خمير با تغيير سرعت حركت خط شاهد ايجاد تغيير در شكل ذرات هستيم. از نظر كلريمتري، شكل دانه‌هاي رنگي اثر چنداني بر روي داده‌هاي كلريمتري ندارد.


ادامه مطلب را در نشریه سرامیک و ساختمان ملاحظه نمایید:تاريخ : دوشنبه بیست و ششم تیر ۱۳۹۱ | 17:2 | نویسنده : ایمان رستگار
توليد رنگدانه هاي سبز دوستدار طبيعت براي صنعت سراميک

پژوهشگران پژوهشگاه علوم و فناوري رنگ به کمک امواج مايکروويو موفق به تهيه نانوساختارهاي سبز رنگ براي صنعت سراميک شدند که سمي نبوده و خواص ضد خوردگي مطلوبي نيز دارد.
به گزارش خبرگزاري مهر، دکتر سوسن رسولي از محققان اين طرح تحقيقاتي هدف از اجراي اين پژوهش را توليد رنگدانه نانوساختار ذکر کرد و گفت: اين رنگدانه ها مي توانند جايگزين رنگدانه هاي سبز بر پايه ترکيبات کروم شوند همچنين داراي خواص ضد خوردگي مطلوبي هم باشد.
وي با اشاره به معايب رنگدانه هاي موجود در بخش صنعت افزود: رنگدانه هاي سبز مورد مصرف در صنعت سراميک بر پايه ترکيبات کروم به ويژه اکسيد کروم هستند که مشکلات زيست محيطي زيادي را در پي دارد. اين مواد، جز ترکيبات سمي و خطرناک محسوب مي شوند و پسماندها و محصولات آنها محيط زيست را آلوده مي کند. از اين رو پيدا کردن جايگزين هاي مناسب براي اين رنگدانه ها اهميت فراواني دارد.
مدير گروه نانومواد و نانوفناوري پژوهشگاه علوم و فناوري رنگ، با بيان اينکه رنگدانه هاي سبز توليد شده در اين پژوهشگاه از روش "دوپ" کردن کبالت در ساختار اکسيد روي تهيه شده است، ادامه داد: سنتز اين رنگدانه با استفاده از امواج ماکروويو از نوآوريهاي اين پژوهش نسبت به پژوهشهاي قبلي است، به طوريکه استفاده از اين امواج علاوه بر کاهش چشمگير زمان واکنش به کمتر از يک دقيقه موجب توليد محصولي بسيار خالص با رنگ سبز مطلوبي شده است.
رسولي با بيان اين مطلب که اندازه نانو کريستالها در حدود 38 تا 61 نانومتر است، گفت: شکل ذرات نيز مي تواند از حالت ميله اي به کروي تغيير ‌کند ضمن آنکه داراي خواص ضد خوردگي نيز هستند.

 تاريخ : دوشنبه بیست و ششم تیر ۱۳۹۱ | 16:17 | نویسنده : ایمان رستگار
ايران از واردات پيگمنت بي‌نياز مي‌شود

طرح تيتانيوم کهنوج در سال 82 با هدف توليد کنسانتره تيتانيوم و در نهايت توليد پيگمنت فعاليت خود را آغاز کرد. به گزارش روابط عمومي شرکت تهيه و توليد مواد معدني ايران، به نقل از روزنامه گسترش صنعت؛ ذخيره تيتانيوم در اين محدوده در دو بخش آبرفتي و سنگي معادل 570 ميليون تن با عيار متوسط 4/5 درصد برآورد شده که در مدت زمان آغاز طرح تاکنون بيش از پنج هزار تن کنسانتره ايلمنيت توليد شده و به فروش رسيده است. با احداث و راه‌اندازي کارخانه پيگمنت در کهنوج، کشور از واردات حدود 50 هزار تن پيگمنت در سال بي‌نياز مي‌شود.
  
   در روند فرآوري، عيار ايلمنيت تا 47 درصد افزايش مي‌يابد و پس از اين مرحله کنسانتره به کوره ذوب ارسال شده و عيار TiO2 تا مقدار 75-80 درصد در کوره ذوب افزايش مي‌يابد. در شرايط فعلي، از اين محصول در کوره تک قوس الکتريکي و در مقياس آزمايشي اقدام به توليد فروتيتان شده، محصول اين فرآيند فلز فروتيتان با عيار 55 تا 60 درصد (Ti) است که فرو آلياژي بسيار ارزشمند به شمار مي‌رود. علاوه بر اين، به منظور توليد محصول فرو واناديوم از کنسانتره تيتانومنيتيت با همکاري يکي از مراکز دانشگاهي اقداماتي در دست اجراست.
  
   ظرفيت توليد در کارخانه فرآوري در هر شيفت معادل سه تن کنسانتره ايلمنيت و 2/5 تن تيتانومنيتيت است و در حال حاضر تعداد 74 نفر به طور مستقيم در آن طرح مشغول به کار هستند.
  
   طي سال‌هاي اخير درخصوص بومي‌سازي و نوآوري اقدامات مختلفي، شامل طراحي و ساخت کوره تک‌قوس ذوب فروتيتان و غبارگير آن، اجراي کابل‌کشي و نصب تجهيزات ايمني کوره تک قوس الکتريکي فروتيتان و جايگزيني سرند دوار ايراني به جاي نوع روسي آن در اين کارخانه انجام شده است.تاريخ : دوشنبه بیست و ششم تیر ۱۳۹۱ | 15:59 | نویسنده : ایمان رستگار

كمتر از يك دهه از توليد پرينترهاي ليزري و از دور خارج شدن پرينترها سوزني مي گذرد و مي توان گفت طي اين مدت كيفيت خيره كننده پرينترهاي ليزري همه كاربران را راضي نگه داشته است ولي هيچ كس حدس نمي زد كه در كمتر از 10 سال پرينترهاي به بازار خواهند آمد كه قابل مقايسه با پرينترهاي ليزري نيستند.
شايد موضوع ساخت دستگاهي كه از عكسهاي ذخيره شده در رايانه پرينت هايي سه بعدي تهيه كند، بيشتر شبيه داستان هاي علمي – تخيلي باشد تا واقعيت. آيا باور مي كنيد كه پرينترهاي سه بعدي مي توانند براي مثال از عكس ديجيتالي يك توپ، توپي سه بعدي تهيه كنند؟ به نظر مي رسد در دنياي يكه ما در آن زندگي مي كنيم هيچ چيز نمي تواند جلوي پيشرفت علم را بگيرد و ما بايد هر روز منتظر شنيدن خبرهايي باور نكردني از دستاوردهاي بشري باشيم.

يك پرينت سه بعدي از هزاران لايه تشكيل شده است و مي تواند نوع ساختار و رنگ جسم مورد نظر را به طور واضح نشان هد..
روش كار پرينترها به اين صورت است كه دستگاه بعد از بررسي و تجزيه عكس ديجيتالي مورد نظر شروع به كار كرد، پرينت عكس ديجيتالي را با پاشيدن چند لايه پودر روي هم تهيه مي كند.
در نهايت پرينت تهيه شده روي كاغذ با روش لايه گذاري، داراي پست و بلندي هايي است كه همين موضوع عكس ديجيتالي دوبعدي را به پرينت هاي سه بعدي تبديل مي كند.
پرينت هاي تهيه شده با اين روش علاوه بر اين كه سه بعدي هستند داراي كيفيت بسيار بالايي نيز هستند.
لايه هاي پودر رنگي به وسيله هدي روي كاغذ پاشيده مي شوند و در پايان هر مرحله لايه گذاري يك لايه چسب مانند روي كل سطح قرار داده مي شود اين كار باعث مي شود لايه ها به هم بچسبند و شكل به دست آمده از استحكام بيشتري برخوردار باشد.
تا به حال 3 مدل از اين پرينترها وارد بازار شده اند كه بسته به نوع كاربري كه دارند با يكديگر تفاوت هايي در اندازه، كاركرد و شكل ظاهري دارند.
از كاربردهايي كه براي اين دستگاه ها در نظر گرفته شده، استفاده از اين پرينترها در صنعت است. اين پرينترها مي توانند اطلاعات لازم براي تهيه پرينت را از راههاي مختلفي به دست آورند براي مثال يك شركت توليدي مي تواند برنامه اي براي تهيه نمونه آزمايشي از يك قطعه خاص را به دستگاه بدهد و ماكت آن را در كمترين زمان ممكن به دست آورد جالب اينجاست كه اين دستگاه مي تواند به جاي استفادهاز پودر رنگ از هر پودر مناسب ديگري نيز استفاده كند از جمله اين پودرها م توان به پودر گچ و پودر سراميك اشاره كرد كه در صورت استفاده از پودر سراميك ماكت به دست آمده داراي پايداري و استحكام بيشتري است شركتهاي صنعتي به اين نتيجه رسيده اند كه استفاده از اين روش براي توليد ماكت علاوه بر اين كه زمان كمتري صرف مي كند، هزينه كمتري نيز به همراه خواهد داشت چرا كه در اين روش به طراحي و ساخت قالب براي توليد ماكت نيازي نيست ساخت قالبهاي صنعت براي توليد نمونه هاي آزمايشي يكي از عملات هاي پر هزينه براي شركتهاست.
تا به حال 500 شركت ومركز آموزشي از پرينترهاي سه بعدي براي توليد ماكت استفاده كرده اند ، از جمله آنها مي توان به شركتهاي خودروسازي بي.ام.و،دايملر،پورشه،فورد و همچنين شركتهاي سوني، آديداس و كنون اشاره كرد همگي اين شركتها اعلام كرده اند در اين روش هزينه و زمان كمتري براي توليد ماكت صرف مي شود استفاده از اين پرينترها در مراكز آموزشي نيز مقرون به صرفه تر است مي توان از اين دستگاه ها در دانشگاههاي فني كه با توليد قطعات آزمايشي سروكار دارند استفاده كرد تاكنون دانشگاهاي هاروارد.m.i.t و ييل و همچنين موسسه ناسا از اين نوع پرينترها براي كارهاي آموزشي – تحقيقاتي كم هزينه تر استفاده كرده اند چندين شركت در سطح دنيا در تلاشند پرينترهايي بسازند كه علاوه بر قابليت گرفتن پرينت هاي سه بعدي داراي قيمت مناسبي نيز باشند تا كاربران عادي هم بتوانند از آنها استفاده كنند.
با پيشرفت اين فناوري در چند سال آينده شاهد استفاده از اين پرينترها در مغازه هاي خدمت تايپ و فتوكپي خواهيم بود.

                                                           

منبع:مجله الماستاريخ : دوشنبه بیست و ششم تیر ۱۳۹۱ | 15:14 | نویسنده : ایمان رستگار
سمينار شناخت فن آوري چاپ ديجيتال و بررسي و طبقه بندي عيوب كاشي و راه حل رفع آنها از 9 الی 12 شهريور ماه 1391 در شهر يزد به مدت چهار روز توسط نشريه سراميك و ساختمان و حمايت پارك علم و فن آوري يزد و كانون هماهنگي دانش و صنعت لعاب و كاشي و سراميك و شركت هاي توليدكننده چاپ ديجيتال برگزار مي گردد.


در این دوره آموزشی آقای دکتر گیودو ناستی مدیر تحقیقات سنترو سرامیک بولونیا در ایتالیا به تدریس خواهند پرداخت و ترجمه کتاب بسیار مفید ایشان درخصوص عیوب تولید کاشی و سرامیک در پکیج سمینار تقدیم عزیزان خواهد شد. هم چنین چاپ دیجیتال و موارد مرتبط با آن نیز توسط مهندس محمد حسین خدابخش مدیر مسئول نشریه سرامیک و ساختمان و هم چنین مهندس مازیار منتظریان دانشجوی دکتری سرامیک دانشگاه علم و صنعت که هردو در زمینه چاپ دیجیتال فعالیت دارند ارائه خواهد شد و اصول کار با این دستگاه و کلیه اجزا، نرم افزارها، قطعات و رنگ دیجیتال به همراه یک کتاب و سی دی در اختیار شرکت کنندگان قرار داده خواهد شد.


هم چنین کارشناس ایتالیایی از شرکت های تامین کننده ماشین آلات، رنگ و طرح کاشی نیز کارگاه آموزشی مفیدی برگزار نموده و در تمام طول چهار روز آماده پاسخ به سئوالات عزیزان خواهند بود. سر فصل‌هاي دوره‌هاي آموزشي - شناخت فن آوري چاپ ديجيتال1- اصول كار و انواع دستگاه‌هاي چاپ دیجیتال1-1- عملكرد سيستم  CIJ1-2- عملكرد سيستم  DOD1-3- عملكرد سيستم  SOD

2- اجزای دستگاه2-1- مخزن رنگ دستگاه ديجيتال2-2- هدهای پرینت2-3- بردهای کنترل دستگاه2-4- عملكرد سیستم گردش رنگ در دستگاه2-5- نرم افزارهاي دستگاه چاپ ديجيتال
3- تنظیمات دستگاه
4- جوهرهای چاپ4-1- مزایا و محدودیت‌هاي موجود در جوهرهاي چاپ ديجيتال چيست؟4-2- ترکیب و روش تولید رنگ‌هاي ديجيتال چيست؟4-3- شناخت تأمين كنندگان و انواع جوهرهاي چاپ ديجيتال
4-3- مشكلات و محدوديت‌ها در توليد جوهرهاي چاپ ديجيتال4-3- خواص و کنترل کیفیت رنگ‌هاي ديجيتال به چه صورت انجام مي‌شود؟5- طراحی در چاپ دیجیتال5-1- تنظيمات مورد نياز براي تصاوير5-2- معنی RGB  و CMYK و منابع تصویر5-3- تهیه Profile چگونه و به چه منظور انجام مي‌شود؟5-4- دستگاه‌ها و ابزارهاي مورد نیاز (اسپکتروفتومتر و نرم‌افزارهاي Photoshop ، Measure Tools،Profile Maker )6- معرفي شركت‌هاي اصلي توليد كننده دستگاه و مشخصات دستگاه‌هاي چاپ ديجيتال6-1-  INTESA، DURST، TecnoFerrari،  Siti B&T، Jettable،   Kerajet، Sacmi، Creta print، TSC، Flora، Gongzheng، King-Tau، Long، New-king-time، Yun-An،  System، Sertam،Teckwin، Hope و ....


در اين سمينار علاوه بر مباحث اصلي سمينار  تكنسين هاي شركت توليدكننده چاپ ديجيتال نيز مطالبي ارائه مي نمايند.سر فصل‌هاي دوره‌هاي آموزشي بررسي و طبقه بندي عيوب كاشي و راه حل رفع آنها

1- فنآوري توليد كاشي

     1-1- پارامترهاي تأثيرگذار در مراحل مختلف فرآيند توليد

           1-2- پارامترهاي مرتبط با سايش خشك و تَر و تنظيمات مربوطه 

           1-3- پارامترهاي مرتبط با اسپري دراير و تنظيمات مربوطه 

           1-4- پارامترهاي مرتبط با خشك كردن و تنظيمات مربوطه 

           1-5- پارامترهاي مرتبط با آماده سازي لعاب و تنظيمات مربوطه 

           1-6- پارامترهاي مرتبط با اعمال لعاب و چاپ و تنظيمات مربوطه 

           1-7- پارامترهاي مرتبط با فرآيند پخت و تنظيمات مربوطه 

     1-2- ارتباط بين پارامترهاي مختلف توليد با يكديگر 

     1-3- روابط بين پارامترهاي مختلف توليد و ويژگي‌هاي محصولات مياني و محصول نهايي


2- انواع عيوب


     2-1- عيوب مرتبط با بدنه

     2-2- عيوب مرتبط با لعاب


     2-3- عيوب مرتبط با تغيير پارامترهاي مختلف توليد


 3- راه حل‌هاي رفع عيوب 

     4-1- ترتيب و توالي اقدامات لازم براي رفع عيوب


     4-2- آشنايي با مشخصه‌هاي هر عيب


     4-3- يافتن ارتباط بين مشخصه هر عيوب با پارامترهاي مختلف توليد


4- مشاهده نمونه‌هاي واقعي عيوب و بحث و تبادل نظر پيرامون آنهاتدريس كتاب Ceramic Tiles Manufacturing Defects: Diagnosis & Therapy توسط نويسنده كتاب
پكيج آموزشي سمينار:
پذيرايي از شركت كنندگان به همراه صرف نهار در هتل بين المللي در چهار روز، بسته آموزشي شامل سي دي چاپ ديجيتال، كتاب آموزشي دوره و فايل هاي ارائه شده در دوره و هداياي ويژه مي باشد.
هزينه دوره حدوداً 250 هزار تومان براي هر نفر مي باشد كه 25 درصد تخفيف براي دانشجويان درنظر گرفته مي شود.
با توجه به  محدوديت ظرفيت، شركت در دوره با توجه به اولويت ثبت نام مي باشد.دبيرخانه سمينار:
تهران، توانير شمالي، كوچه هومان، پلاك 2، طبقه همكف
تلفكس: 88884118 و 88878671 الي 4 (داخلي 134)
www.ceramic-sakhteman.com
E-Mail: info@ceramic-sakhteman.comتاريخ : یکشنبه سی ام بهمن ۱۳۹۰ | 18:8 | نویسنده : ایمان رستگار
شرکت Stylgraph برای مصرف‌کنندگان خود 2 محصول جدید را عرضه کرده است: تکنولوژی دیجیتال و نواوری جدید در کنترل سیستم رنگ در طول فرآیند تحقیق و توسعه. امروزه به دلیل تکنولوژی جدید Inkjet افق‌های جدیدی برای طراحی محصولات سرامیکی گشوده شده است. با استفاده از این تکنولوژی حتی می‌توان سطوح برجسته با عمق زیاد را نیز رنگ‌آمیزی نمود که در مقایسه با روتوکالرهای رایج کنونی هم از دقت بیشتری برخوردار است و هم سطح کامل‌تری را ایجاد می‌کنند. شرکت Stylgraph خطوط تولیدی را برای تولید ابتدایی یک طرح از طراحی تا ایجاد نمونه‌های آزمایشی و نمونه‌های اولیه ایجاد کرده است.
نوآوری دیگری که توسط این شرکت با کمک شرکت Euromecanica که در زمینه مدیریت رنگ کارخانجات سرامیک فعالیت می‌کند انجام می‌شود. با کمک این سیستم می‌توان مشخصات رنگ را بر پایه رنگ مورد نظر مشتری در ابتدای شروع یک پروژه تولید یک طرح جدید ایجاد نمود. بنابراین قبل از انجام تست‌های آزمایشگاهی اطلاعات دقیق و مفیدی را بر اساس لعاب و طرح ارائه می‌کند. این سیستم قابلیت اجرای یک طرح را با دقت و قطعیت بیشتری گزارش می‌کند و در نتیجه از هزینه زیادی و زمان انجام تست جلوگیری می‌کند.
این سیستم که به نام "مدیریت کل رنگ" نامگذاری شده است، تمام سروریس‌های مورد نیاز را برای مؤثر و کامل بودن یک سیستم در طول فرآیند تولید دارا است.


تاريخ : یکشنبه سی ام بهمن ۱۳۹۰ | 18:4 | نویسنده : ایمان رستگار
ساخت پرینترهای سرامیکی سه بعدیاگر به سحر و جادو علاقه داشته باشید، مطمئنا ساعت ها در کنار این مکعب توخالی خواهید نشست و به تماشای نحوه ساخت کاسه های سرامیکی توسط آن خواهید پرداخت! نازل این پرینتر ذرات گل رس را به بیرون شلیک کرده و لایه به لایه به ساخت مجسمه هایی می پردازد که از او خواسته شده است. پس از اتمام کار هم شیئ مورد نظر آماده پخته شدن در کوره خواهد بود.

در عکس پایین هم شما شاهد برخی ظروف هستید که از مخلوط شدن پودر رس و آب در لوله های این پرینتر و پخش آنها از نازل تولید شده اند. هنگام کار این دستگاه به نظر می رسد که یک روح در حال کنار هم گذاشتن ذرات گل و تولید یک شیئ از هیچ است و یا اینکه یک جادوگر توانا با چوب دستی اش به ذرات غبار هوا شکل می دهد و آنها را تبدیل به ظروف سفالی می کند. تخیل شما کدامیک را بیشتر می پسندد؟

 تاريخ : یکشنبه سی ام بهمن ۱۳۹۰ | 18:4 | نویسنده : ایمان رستگار

يكي از مشكلات موجود در صنعت كاشي‌هاي ديواري و كف تنوع در تناليته و شيد رنگي است. معمولاً اين مشكل بر اثر وجود تنوع در تركيبات رنگي لعاب به‌وجود نمي‌آيد، بلكه اغلب بر اثر فرآيندهاي بعدي توليد، مثل عمليات دكوراسيون است.


امروزه در صنعت توليد كاشي، استفاده از روش دكوراسيون رولري، به ويژه روتوكالر كه متعلق به شركت «سيستم» System است بسيار رايج شده است. در این روش چاپ، خمیر چاپ که محتوی رنگدانه سرامیکی است به وسیله غلتکی که طرح مورد نظر بر روی آن و با استفاده از سیستم لیزر حکاکی شده است بر سطح کاشی نشانده می‌شود. بسته به عمق و نوع حکاکی غلتک یا سیلندر، شدت رنگ ایجاد شده بر روی کاشی می‌تواند متفاوت باشد. بسته به تعدد رنگ‌های مورد استفاده در یک طرح تعداد سیلندرها نیز متغیر است. تنوع در رنگ علاوه بر شرايط و فرآيند توليد مي‌تواند ناشي از تركيب لعاب و خمير چاپ باشد كه مي‌بايست از نظر تنوع رنگي مد نظر قرار گيرد. بنابراين بررسي تأثير مواد بر روي خمير چاپ، مشخصات رئولوژيك روغن چاپ و هم‌چنين مشخصات بدنه و لعاب همانند روش چاپ مي‌تواند در مورد شيد رنگي مؤثر باشد.

 

در اين بخش موارد زير مورد بررسي قرار مي‌گيرد:


• شرايط اجزاي خمير چاپ


• روغن چاپ و شرايط آن


• فرآيند دكوراسيون و متغيرهاي آن


• مشخصات بدنه دكور شده و تغييرات آن


• تغييرات تجهيزات دكور (ماشين و رولر)مشكلاتي كه در هنگام استفاده از سيستم روتوكالر ممكن است ايجاد شود عبارتند از:


• شيد رنگي


• چاپ بد در اطراف كاشي (چاپ نگرفتگي)


• چاپ بد در لبه هاي كاشي


• تفاوت در شدت رنگ كاشي


• قسمت‌هايي كه بد چاپ خورده باشد


• سخت بودن كار با رنگ‌هاي تيرهخميرچاپ در سيستم روتوكالر:


سيستم روتوكالر براساس اعمال رنگ در قسمت‌هاي مشخص به وسيله سيستم چرخشي – رولري و با استفاده از تيغه و سيلندر جهت دكور كاشي و انتقال طرح به كاشي عمل مي‌نمايد. طرح براساس نحوه توزيع شكاف‌ها (حفره‌هاي حكاكي شده روي سيلندر) در سطح غلتك است. براثر هم پوشاني و به‌كار بردن چاپ‌هاي پي در پي در نهايت شاهد ايجاد طرح مورد نظر خواهيم بود.


خمير چاپ مورد استفاده در سيستم روتوكالر از دو بخش اصلي تشكيل شده است:


1- بخش پايه و يا Base كه شامل فاز جامد يعني فريت (پودر چاپ)، اكسيدهاي رنگي و مواد رسي است.


2- بخش مايع يعني روغن چاپ يا Medium كه شامل تركيبي از اتيلن، دي و پلي‌اتيلن‌گليكول‌ها و پروپيلن است.


فريت به‌علاوه رنگ‌دانه پايه اصلي كه در حدود 50 تا 70 درصد تركيب خمير چاپ را تشكيل مي‌دهند، ساييده شده تا به دانه‌بندي مناسب براي روتوكالر برسند. هم‌چنين مي‌بايست فريت و رنگ‌دانه به طور مناسبي در روغن چاپ پخش شود. ميزان پخش شدن، روش استفاده براي مخلوط كردن و سايش متفاوت مي‌باشد. براي كنترل ميزان پخش شدن مي‌توان از روش آناليز عكس استفاده نمود.


در روش چاپ تخت، روغن چاپ برپايه پلي اتيلن گليكول با وزن مولكولي كم است كه مزيت آن پلاستي سايزر و روان‌ساز بودن آن است و اشكال آن قدرت اتصال كم آن است که با اضافه كردن بايندر به تصحيح مشكل ذكر شده مي‌پردازند. فيكساتيو مورد استفاده برپايه پلي‌وينيل‌استات و يا پلي‌وينيل‌الكل است كه اشكال آن چسبندگي براساس سرعت خشك شدن آن است. در عمليات دكوراسيون، رفتار خمير چاپ براساس رفتار رئولوژي آن تعريف مي‌گردد كه به صورت ايده‌آل عبارت است از اینکه، ويسكوزيته بالا به هنگام سكون داشته كه از جداشدن آن جلوگيري مي‌كند و به هنگام جنبش و حركت ويسكوزيته كم بوده كه موجب بهتر شدن خاصيت عبور مي‌شود. در روش دكوراسيون روتوكالر انتخاب روغن چاپ بستگي به نوع توليد اعم از تك‌پخت يا دوپخت بودن محصول دارد.مشخصه هاي مورد نياز براي خمير چاپ عبارت است از:


• قدرت تعليق


• قدرت تركنندگي


• رئولوژي


• پايداري در توليد


• كشش سطحي كم براي قدرت‌تركنندگي بالا


• قدرت بالاي تصحيحنكات و متغيرهایي كه مي‌بايست مد نظر قرار گيرد:


پارامترهايي كه قبل از روتوكالر مي‌بايست كنترل شوند عبارتند از: مشخصات بدنه، پرس، دماي كاشي، اسپري آب اعمالي، انگوب و لعاب و خط لعاب‌كاري. پارامترهايي كه در حين استفاده از روتوكالر تأثيرگذار هستند عبارتند از: خمير، پودر چاپ و مشخصات مكانيكي روتوكالر.تاريخ : یکشنبه سی ام بهمن ۱۳۹۰ | 18:4 | نویسنده : ایمان رستگار
نانورنگدانه های سرامیکی

مقدمه:
نانوپيگمنت‌ها، مواد آلي يا غيرآلي با اندازه كمتر از 100 نانومتر هستند كه به‌طور شيميايي غير محلول بوده و از لحاظ فيزيكي نيز نسبت به پايه يا بايندرهاي كه همراه آنها مورد استفاده قرار مي‌گيرد خنثي مي‌باشد. امروزه يك رنج وسيع از مواد با اندازه دانه 100تا200 نانومتر در صنعت مورد استفاده قرار مي‌گيرند. به‌طور مثال پيگمنت‌هاي بر پايه ميكا با سايز دانه 20 نانومتر با اثر پيرلسنت در صنايع لوازم‌آرايشي، پلاستيك، پوشش‌ها و اتومبيل استفاده مي‌شود. كاربرد ديگر نانوپيگمنت‌ها، يك نوع جديد صفحه فسفري است كه در تيوب‌هاي كاتديك تلويزيون‌ها قرار داده شده و از نانو پيگمنت‌ها براي بهبود كنتراست و رنگ زمينه استفاده مي‌كند.
استفاده از نانو ذرات مي‌تواند عملكرد پيگمنت‌ها را بهبود بخشد. به‌طور مثال در پوشش‌هاي آلي، نانوپيگمنت‌ها مي‌توانند خواص مكانيكي و اصطكاكي مانند سختي، كرنش شكست، مقاومت كششي و مقاومت سايشي را با حفظ تافنس بهبود بخشند. خصوصيت ديگر نانوذرات، كوچك‌تر بودن آن نسبت به طول موج طيف مرئي است كه سبب عدم پراش و بازتاب در محدوده نور مرئي شده و در نتيجه مي‌توان نانوكامپوزيت ترانسپارنت ايجاد كرد. اين امر امكان توليد پوشش‌هاي ترانسپارنت با مقاومت بالا را مي‌دهد. اما بايد توجه داشت كه پودرها با اندازه دانه كوچك داراي سطح ويژه زيادي هستند و در نتيجه احتمال ايجاد آگلومره بسيار زياد مي‌شود. اما اين امر در مورد پيگمنت‌هاي سراميكي سبب ايجاد يك بازار مصرف زياد شده است زيرا به دليل سطح مخصوص زياد، پوشش سطحي آنها زياد بوده و با توجه به نقاط بازتابش فراوان، بازتابش را افزايش مي‌دهد.
علاوه‌بر آن استفاده از اين ذرات ريز در فرمولاسيون خمير چاپ، توزيع يكنواخت و هموژن همراه با بايندرها را نتيجه مي‌دهد كه سبب افزايش استحكام مكانيكي اين خمير چاپ‌ها بعد از خشك‌شدن مي‌شود. بعد از مخلوط شدن يكنواخت، پيگمنت‌هاي نانو سايز اثرات بهتري را در عمليات سايش و پوليش از خود نشان مي‌دهند.
اين مقاله دكورهاي سراميكي با استفاده از نانوذرات به خصوص در كاشي‌هاي پرسلاني را مورد بررسي قرار مي‌دهد. اين پيگمنت‌ها، افكت لوستر و هنري به لعاب مي‌دهد. بررسي‌هاي اخير درمورد لوستر‌هاي مدرن نشان مي‌دهد كه اين پيگمنت‌ها توسط نانوكريستال‌هاي مس و نقره شكل مي‌گيرد. هم‌چنين احتمال ايجاد آن توسط يك لايه نازك اكسيد‌تيتانيوم برروي يك پايه ترانسپارنت مانند مسكويت به جاي يك سطح پيرلسنت وجود دارد.
يكي از مهم‌ترين روش‌هاي دكورزني در سراميك استفاده از روتوكالرها است كه استفاده از نانوپيگمنت‌ها مي‌تواند مشكلات ناشي از استفاده ميكروپيگمنت‌ها مانند بسته شدن نازل‌ها و توزيع غير‌يكنواخت را كاهش‌دهد. علاوه‌بر آن كيفيت تصويري بهتري با استفاده از اين پيگمنت‌ها مي‌تواند ارائه شود. پيگمنت‌هاي سراميكي رايج با رنج اندازه بين 10-1 ميكرومتر مي‌باشد. اما نانوپيگمنت‌هاي سراميكي با رنج دانه 10 تا80 نانومتر اكنون مورد بررسي قرار گرفته‌اند و شدت رنگ خوبي در يك رنج گسترده در دماي پخت مي‌دهد.

كارهاي تجربي
چهار نوع سوسپانسيون نانوپيگمنت براي چاپ توسط روتوكالر با رنگ‌هاي زرد، مشكي، ارغواني و فيروزه‌اي تهيه شد. اين سوسپانسيون‌ها (جوهرهاي نانوسايز) به صورت اكسيدهاي سراميكي يا فلزات سنتز شده در يك حلال آلي تهيه مي‌شود. آناليز اين پيگمنت‌ها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی SEM-FEG و (STEM (Transmission Electron Microscopy Supra40 و یا با استفاده از سیستم (DLS(Dynamic Light Scattering و Instrument.Malven UK و بررسي تركيب فازي با استفاده از پراش اشعه ايكس دما بالا (Xpert Pro, panalyticalAlmelo,The Netherland) انجام شد، تمامي جوهرهاي نانوسايز به صورت تست drop 0.05 تا 0.1 (ميلي‌گرم/سانتي‌متر مربع) بر روي بدنه‌هاي خام سراميكي و با كنترل ميزان نفوذ براي رسيدن به ميزان تجمع واقعي پيگمنت‌ها اعمال مي‌شود. پوشش‌هاي شيشه‌اي تجاري (F1,F2,F3,4) و لعاب‌هاي (S1,S2,S3) و يك بدنه پرسلاني استون‌ور با خواص شيميايي و فيزيكي متفاوت انتخاب مي‌شوند. اين نمونه‌ها در يك كوره الكتريكي با سيكل سريع (60MIN- Cold To Cold) در دماي حداكثر با رنج 800 تا1200 درجه سانتيگراد پخت مي‌شود. نمونه‌هاي پخته شده توسط پراش اشعه ايكس براي بررسي تغيير فاز و اندازه دانه‌ها مورد مطالعه قرار مي‌گيرد و سپس اندازه دانه‌ها با استفاده از معادله Scherrers محاسبه مي‌شود.
طيف جذبي نوري نمونه‌هاي پخته شده در رنج (300 تا 1100 نانومتر VV-VISIBLE-NIR با اسپكتروسكوپي بازتابشي نفوذي (DRS,λ35,Perkin Elmer,Wellesley,USA)ثبت شد. بازتابش (∞R) با استفاده از معادله Kubelka-Munk به جذب (k/S) تبديل مي‌شود:
k/S= 2(1-R∞).(2R∞)-1
پارامترهاي CIE lab از طريق اندازه‌گيري‌هاي انجام شده توسط يك اسپكتروفتومتر پرتابل با 65=D و زاويه جذب استاندارد10 درجه (MSXP400 Hunterlab Miniscan, white glazed tile refrence 31.5=x ,33.3=y) انجام گرفت.
براي مقايسه رنگزني نانوپيگمنت‌ها با پيگمنت‌هاي معمولي، چهار پيگمنت كه در مقياس ميكرومتريك زرد مشكي ارغواني و فيروزه‌اي هستند با لعاب S1 و پوشش شيشه‌اي F1 مخلوط مي‌شود. بايد دقت شود كه ميزان پيگمنت‌ها در همه يكسان باشد. اين نمونه‌ها در كوره الكتريكي پخت شده و تحت آناليز با دستگاه‌هاي كالريمتري، XRD,UV-VISIBLE-NIR قرار مي‌گيرند.

نتايج و بحث
نانوپيگمنت‌هاي ارغواني
طيف‌هاي قرمز توسط نانوذرات فلز طلا ايجاد مي‌شود. در حقيقت ذرات نانوفلزات مانند طلا، نقره و مس داراي جذب زياد بوده و نور مرئي را پراكنده ساخته و شدت رنگ را زياد مي‌كنند. اين خاصيت منحصربه‌فرد به دليل نوسان‌هاي تجمعي الكترون‌هاي هادي كه به نام سطح پلاسما شناخته مي‌شوند، مي‌باشد. رزونانس اين الكترون‌ها سبب ايجاد يك جذب پهن در طيف نور مرئي مي‌شود.
انرژي و شكل باند پلاسما براساس سايز و مورفولوژي نانوذرات تغيير مي‌كند و مي‌تواند براساس رزونانس انرژي و پهناي باند تخمين زده شود. طيف بازتابشي نفوذي سراميك‌هاي رنگ شده با پيگمنت‌هاي نانوطلا، يك باند پلاسمايي را نشان مي‌دهد كه از خصوصيات ذرات كروي است و داراي انرژي ثابت (1-Cm 19000 يا 1- ev 2.3) حتي در ساختارها و دماهاي پخت متفاوت مي‌باشد(شكل a 1). اين امر بسيار مشابه با نانوخوشه‌هاي طلا در شيشه بوروسيليكاتي است.
به‌طور خلاصه تغييرات در انرژي باند و شكل آنها مي‌تواند مشاهده شود. انرژي در لعاب‌ها به مقدار كمتر انتقال پيدا مي‌كند درحالي‌كه افزايش پهناي باند در پوشش‌هاي شيشه‌اي در دماي بالا به‌دليل افزايش انرژي سبب ایجاد رزونانس رخ مي‌شود. (شكل b 1)
رنج اندازه ذرات طلا در اكثر ساختارها حدود 40 تا90 نانومتر مي‌باشد، اما مي‌تواند به حدود 200 نانومتر در برخي لعاب‌ها يا پوشش‌هاي شيشه‌اي (شكل a‌2) برسد. اين امر به‌خصوص در F4 كه يك شيشه بوروسيليكاتي و داراي ميزان زياد B2O3 حدود بيست درصد است، بسيار قابل توجه مي‌باشد. در اين نمونه رشد اندازه ذرات سريع بوده و در دماي پايين نيز ديده مي شود. در مجموع با آناليز F1 در دماي پخت (شكل b 2) مي‌توان يك رشد دانه متعادل تا دماي 1100 درجه (20→50 نانومتر) و يك رشد دانه افراطي در دماي 1200 درجه (بيشتر از 165 نانومتر) را شاهد بود.
پارامترهاي كالريمتريك يك رنگ ارغواني با پارامتر قرمز *a با رنج 15 تا 33 و زرد ضعيف *b از 2 تا 14 (شکل 2) نشان مي‌دهد. اين رنگ‌ها اكثراً وابسته به اپاسيتي هاي مختلف متغير مي‌باشد. رنگ ارغواني در يك رنج گسترده دمايي 800-1100 درجه سانتي گراد پايدار مي باشد اما در دماهاي بالاتر بيشتر به سمت نارنجي متمايل مي‌شود و پارامتر *b افزايش مي‌يابد. اين امر بسيار وابسته به پهناي باند رزونانس و رشد ذرات طلا مي‌باشد. نانوذرات طلا در تمامي ساختارهاي سراميك پايدار بوده و يك رنگ ارغواني با شدت بالا ايجاد مي‌كند.

نانوپيگمنت فيروزه‌اي
نانوذرات CoAl2O4 داراي يك ساختار اسپينل بوده كه در آن +2 COدر سايت‌هاي تتراهدرال قرار مي‌گيرند. اين پيگمنت به صورت گسترده در صنعت سراميك به عنوان رنگ آبي در لعاب‌ها و هم‌چنين رنگي كردن بدنه كاشي‌هاي پرسلاني استفاده مي‌شود. اما در هنگام بررسي اين جوهر با XRD هيچ‌گونه فاز بلوريني، حتي بعد از عمليات حرارتي ديده نشد. از طرف ديگر طيف نوري جوهر با يك يون هگزا كوردينيت شده مشابه مي‌باشد كه احتمال ايجاد يك كمپلكس متال ارگانيك با حلال گليكول مي‌رود كه كاملاً متفاوت با ميكروپيگمنت رايج CoAl2O4 مي‌باشد. طيف ميكروپيگمنت داراي باندي با پيك بين1-cm 18000-15000 مي‌باشد و براساس انتقال +2 CO در كئوردينانسيون چهار‌وجهي متفاوت است. هنگامي‌كه جوهر بر روي مواد سراميكي متفاوت اعمال مي‌شود تمام طيف‌هاي به‌دست آمده با يكديگر مشابه هستند و تنها تفاوت آنها جذب بر اساس دما و تركيب است. سه پيك در 19000.15000و 17000 وجود دارند كــه بـراساس انتقـال الكتروني +2 CO در كئوردينانسيون تتراهدرال در شيشه‌هاي سيليكاتي به ترتيب زير مرتبط مي‌باشند:

4A2(4F) --> 2T1+2E(2G),
4A2(4F)-->4T1(4P),
4A2(4F) --> 2T2(2G),

انرژي اين باندها بطور خاص با دما تغيير نمي‌كنند. افزايش جذب در شيشه‌ها و پوشش‌هاي شيشه‌اي بـا بالارفتن دما ديده مي‌شود كـه احتمالاً اين امر بـه دليل اعوجاج زياد سايت‌هاي تتراهدرال در زمان جایگيري +2 CO مي‌باشد. اما حل شدن +2 CO در فاز شيشه‌اي در دماي بالاي 900 درجه سانتي‌گراد به دليل متفاوت بودن طيف ساختماني F1 نمونه پخته شده در 800 درجه سانتي‌گراد از بقيه متمايز مي‌باشد. اين امر وجود CO2 در سايت‌هاي چهار‌وجهي (باند در1- cm 15000)و شش‌وجهي (باند در1- cm 24000) را اثبات مي‌كند.
پــارامترهاي كــالري‌متريك (جدول 2) وجــود رنگ آبي را در لعاب (22-<*b<24-) و هم‌چنين در پوشش‌هاي شيشه‌اي پخته شده در بالاي 1000 درجه سانتي گراد (12-<*b<19-) اثبات مي‌كند. اما بايد توجه داشت كه درصورت پخته شدن در دماي پايين 1000 درجه سانتيگراد به دليل جايگيري ناقص كبالت در زمینه شيشه‌اي رنگ آبي با شدت مناسب ايجاد نمي‌شود (6=*b).
در حقيقت نانوپيگمنت فيروزه‌اي به عنوان يك dye عمل مي‌كند و هيچ‌گونه فاز كريستاليني ايجاد نمي‌كند و حتي CoAl2O4 نيز در لعاب ديده نمي‌شود. شواهدي وجود دارد كه 2+CO در شيشه‌ها در كئوردينانسيون چهاروجهي قرار ميگيرد كه در هر دو شيشه‌هاي سيليكاتي و بوروسيليكاتي ديده ميشود. وجود مقدار كم +2 CO در كئوردينانسيون اكتاهدرال توجيهي ندارد. تغييرات در رنگ بعد از پخت در دماي پايين احتمالاً مرتبط به تغيير نسبت بين كئوردينانسيون +2 CO تتراهدرال و اكتاهدرال و يا بازسازي ساختار +2 CO در شيشه تا 1200 درجه سانتيگراد مي‌باشد.تاريخ : یکشنبه سی ام بهمن ۱۳۹۰ | 18:3 | نویسنده : ایمان رستگار
تکنولوژی چاپ دیجیتال


دکوراسیون دیجیتالی کاشی:
تکنولوژی پرینت دیجیتالی در صنعت سرامیک که هم‌اکنون جهانی شده است، اگر موجب انقلاب در صنعت کاشی نشده باشد حداقل به میزان بسیار زیادی موجب بهبود دکوراسیون شد و راه‌های دکوراسیون را تغییر داد و تکنولوژی Inkjet باعث بالا بردن کارایی پروژه‌های سرامیکی شد. به گفته آقای Penna رییس تولید شرکت Imola،که هفت ماشین دیجیتالی را راه‌اندازی نموده است، اهمیت نوآوری دکوراسیون دیجیتالی در صنعت کاشی به اندازه تغییر کوره‌های تونلی به کوره‌های رولری است. به گفته وی فرآیند چاپ دیجیتالی مشکلات موجود از تنوع در رنگ گرفته تا محصولات نامنطبق در صنعت چاپ را رفع می‌کند و قطعات یدکی انبار را کاهش می‌دهد. این تکنولوژی هم‌چنین قادر است که ارزش افزوده کاشی‌ها را نیز افزایش دهد. هم‌چنین با این روش زمان تولید طرح‌ها و قرار گرفتن ان در خط تولید نیز کم می‌گردد.

طراحی گرافیکی دیجیتال:
Antonio De Carlo از شرکت Ferro گفت: در این بخش سعی و تلاش زیادی برای اجرای تصاویر گرافیکی بر روی کاشی انجام شده است و برای این کار باید تصاویر تهیه شده توسط دوربین دیجیتالی با استفاده از نرم افزار به طرح گرافیکی تبدیل شود و سپس عملیات پرینت انجام شود و باید در نظر داشت که طراحی گرافیکی دیجیتالی همانند فتوکپی نیست و انجام آن خیلی ساده نیست. Paolo Zannini رییس انجمن سرامیک ایتالیا اضافه کرد که برای رسیدن به دکوراسیون دیجیتالی باید روش‌ها را تغییر داد. تخصیص مجدد اصل طرح به وسیله شرکت‌های سرامیکی به‌طور آشکار وابسته به تولیدکنندگان لعاب و رنگ و موسسات طراحی گرافیکی است. De Carlo گفت ما همواره باید به دنبال پیشرفت باشیم و این درست شبیه پیشرفت از تایپ دستی به تایپ کامپیوتری است و ما باید هم در زمینه رنگ و ماشین‌آلات پیشرفت کنیم که البته خیلی موارد هنوز به طور کامل شناخته نشده است و باید از پتانسیل‌های تکنولوژی Inkjet استفاده نمود. Paolo Zannini ادامه داد که تکنولوژی‌های جدید نیاز به نرم‌افزارهای دیجیتال مدیریت رنگ دارد و در تکنولوژی Inkjet برای رسیدن به نتایج رضایت‌بخش می‌بایست چگونه می‌بایست بین پارامترهای متغیر فرآیند تولید هماهنگی ایجاد نمود که این کار نیازمند وجود نرم‌افزارهای کامپیوتری مناسب است.

یکپارچگی بین تکنولوژی‌های موجود
امروزه می‌توان گفت در جهان به یک نوع یکپارچگی فکری درخصوص تکنولوژی‌های موجود در زمینه دکوراسیون سرامیک با استفاده از تکنولوژی Inkjet رسیده‌اند و همگان باور دارند که می‌بایست این تکنولوژی تقویت شود. Paolo Monari از شرکت سیستم اعلام نمود به عنوان مثال امروزه مشکلی که در این تکنولوژی وجود دارد این است که برای اعمال مواد دکوراسیون با ضخامت زیاد با مشکل مواجه هستیم و هم‌اکنون اعمال لعاب به صورت دیجیتالی هنوز غیر قابل تصور است. استفاده از این روش برای دکوراسیون در زمینه فاصله بین رنگ‌ها هنوز با مشکل مواجه است و در نتیجه کیفیت محصولات تولید شده در این روش کیفیت مناسبی در مقایسه با روش‌های رایج فعلی وجود ندارد و با استفاده از روش حکاکی سیلندر کیفیت مناسب‌تری در مقایسه با تکنولوژی دیجیتال موجود می‌توان حاصل نمود. Marco Ferrari از شرکت Colorobbia اضافه نمود باید در نظر داشت که می‌بایست در ادامه روش‌های فعلی سعی در بهبود آن با استفاده از روش‌های جدید داشت.

پتانسیل‌های زیبایی شناختی
Zannini افزود مزیت استفاده از روش‌های جدید این است که لبه‌های کاشی سطح مورد نظر و هم چنین نقوش برجسته موجود در سطح نیز می‌تواند با استفاده از این روش دکور شود. [در حالی‌که به عنوان مثال در روش دکوراسیون روتوکالر که از سیلندرهای حکاکی برای اعمال رنگ استفاده می‌کند این امکان وجود ندارد]. Alberto Ghisellini از شرکت Kerajet افزود با استفاده از روش دکوراسیون Inkjet می‌توان به افکت‌های مشابه پرس دوبل و یا کاشی‌های رگه‌رگه دست یافت. این روش می‌تواند بر روی بدنه پرس شده به صورت مستقیم بکار رود و یا اینکه در کاشی‌های دوپخت از این تکنولوژی استفاده نمود.

جوهر و رنگ
Warren Green از شرکت Jettable گفت با وجود اینکه در سال‌های اخیر تلاش زیادی برای ساخت رنگ مناسب انجام شده است، ولیکن هنوز نیاز به تلاش بیشتر در زمینه رنگ وجود دارد. تولید تمامی‌رنگ‌ها با استفاده از سه، چهار و یا شش رنگ اصلی هنوز به صورت کامل قابل دسترسی نیست و استفاده از روش‌های مورد استفاده در صنایع دیگر در صنعت سرامیک به صورت کاملاً مشابه در صنعت سرامیک قابل اجرا نیست زیرا در صنعت تکنولوژی دیجیتال عوامل دیگر فرآیند تولید نظیر پخت، واکنش با یکدیگر از جمله واکنش بین رنگ، لعاب و بدنه نیز تاثیرگذارند.

Alessandro Giudice از شرکت Colorstore عنوان نمودار آزمایشات انجام شده با استفاده از چهار رنگ سرامیکی می‌توان 80 تا90 درصد تولیدات را از نظر رنگ‌بندی تولید نمود و در برخی موارد حتی سه رنگ نیز برای رسیدن به محدوده‌های رنگی کافی است. Marco Ferrari افزود نسخه جدید نرم‌افزار فتوشاپ خصوصیات مربوط به رنگ‌ها را در خود جای داده است و برنامه‌های دیگر جهت استفاده پیچیده هستند و به تازگی نسخه‌های برنامه‌های مربوط به صنعت سرامیک ارائه شده است. امروزه تولیدکنندگان رنگ به‌طور ویژه به روی استفاده از سه رنگ [اصلی] به‌علاوه رنگ مشکی تمرکز کرده‌اند. برای فایق آمدن بر مشکل عدم حضور رنگ واقعی Magneta، سختی کار در ایجاد رنگ زرد مناسب، قهوه‌ای و سبز مربوط ترکیبات ایجادکننده رنگ سیاه است که تحقیقات برای ایجاد ترکیبات ارگانومتالیک (Organometallic) جدید و هم‌چنین محدوده‌های وسیعی از رنگ‌دانه‌های بسیار ریز (Super Fine) در حال انجام است. امروزه تقریباً تمام تولیدکنندگان پایدار بوده و شدت رنگ خود را طی فرآیند تولید از دست نمی‌دهند.
برای دریافت مطلب کامل با ما تماس بگیرید.
info@ceramic-sakhteman.com

 تاريخ : یکشنبه سی ام بهمن ۱۳۹۰ | 17:21 | نویسنده : ایمان رستگار
نحوه ر نگ‌آمیزی کاشی‌های سرامیک

در جريان بازسازي خانه‌هاي قديمي، ممكن است شما به دنبال تغيير رنگ سراميك‌هاي ديواري در سرويس‌هاي بهداشتي و آشپزخانه خود باشيد، اما رنگ‌هاي موجود در بازار، با دكوراسيون سرويس‌هاي شما مطابقت چنداني نداشته باشد.

چطور است خودتان اقدام به رنگ‌آميزي برخي از قطعات سراميك‌هاي ديواري كنيد، تا پس از نصب در كنار بقيه سراميك‌ها، هماهنگي و زيبايي دوچنداني را به خانه خود هديه دهيد.


در این مقاله روش رنگ آمیزی داغ بر روی سرامیک‌ها آموزش داده می‌شود. این روش در مورد سرامیک‌های دیواری به کار می‌رود که هنوز نصب نشده باشد. برای سرامیک‌هایی که نصب شده باشند باید از روش دیگری به نام روش هوای خشک بهره برد.

در این روش از رنگ‌های براق استفاده می‌شود که ساختار آکریلیک با پایه آبی (محلول در آب) دارند و طوری ترکیب شده‌اند که بر سطوح صاف و غیر متخلخل بچسبند.

اینگونه رنگ‌ها اگر به روش داغ استفاده شوند، پس از خشک شدن، سطحی براق و مقاوم در برابر خش به وجود می‌آورند. این روش برای سطوحی که در معرض تماس مکرر با آب‌گرم باشند از جمله حمام یا نقاطی که مورد استفاده زیاد باشند مانند کف سالن و کف آشپزخانه توصیه نمی‌شود.

در صورت تمایل به استفاده از سرامیک‌های براق در نقاط ذکر شده، باید انواع آماده و دارای ضمانت را خریداری کنید.


در زیر روش گام به گام رنگ‌آمیزی سرامیک با روش داغ شرح داده می‌شود. به یاد داشته باشید که این روش برای سرامیک‌های نصب نشده است.

گام اول:

قبل از اقدام به رنگ‌آمیزی، باید سطوح سرامیک کاملا تمیز شود و به این منظور و برای برطرف کردن هر گونه آلودگی، قطرات چربی یا لکه‌های صابون، باید سطح سرامیک را با آب گرم و صابون بشویید.

پس از شستشوی کامل، سطوح را با الکل ایزوپروپیل يا مخلوط 50 درصد سرکه و آب مجددا تمیز کنید. سطوح سرامیک را با حوله کاغذی خشک و لکه‌گیری کنید و به منظور جلوگیری از آغشته شدن سطوح آنها با چربی پوست، از لمس سرامیک‌ها خودداری کنید.

 

گام دوم:

حالا به رنگ‌آمیزی بپردازید. کار با رنگ‌های آکریلیک توصیف شده بسیار ساده است و می‌توان آنها را به سادگی نیز پاک کرد. این گونه رنگ‌ها را می‌توان با یکدیگر ترکیب کرد تا رنگ دلخواه به دست آید. ا

ین رنگ‌ها بر اثر تبخیر خشک می‌شوند. سطوح نازک رنگ تقریبا طی 20 دقیقه خشک می‌شوند و سطوح ضخیم‌تر ممکن است طی یک تا سه روز به طور کامل خشک شود.


اگر در رنگ‌آمیزی اشتباهی رخ داد (که بسیار محتمل است) می‌توان رنگ را بلافاصله به کمک پارچه مرطوب پاک کرد. اگر رنگ خشک شده باشد و شما احساس کنید اصلاحی در کار لازم است، روی نقطه مورد نظر را مجددا رنگ‌آمیزی کنید.

گام سوم:


هنگامی که رنگ به طور کامل در هوا خشک شد، سرامیک ها را از سمت بدون رنگ، روی کاغذ مومی قراردهید و آن را درون فر سرد بگذارید. درجه حرارت فر را روی 162 درجه سانتیگراد تنظیم کنید و فر را روشن کنید.

سرامیک‌ها باید مدت 45 دقیقه بپزند، پس از 45 دقیقه و خاموش کردن فر، با باز کردن در آن، سرامیک‌ها به تدریج سرد می‌شوند. هنگامی که سرامیک‌ها خنک شدند، می‌توان آنها را از فر بیرون آورد.

سطح کار را از نظر مقاومت با ناخن امتحان کنید. قاعدتا نباید خراشی بر سطح رنگ بیافتد. اگر رنگ خراشیده شد، نشان می‌دهد که یا باید مدت نگاهداری قبل از پخت در هوای آزاد را اضافه کنید یا اینکه زمان پخت را افزایش دهید.


گام چهارم:

پس از اطمینان از خشک شدن کامل رنگ، حالا نوبت چسباندن سرامیک‌ها می رسد. در این مورد از چسب‌های آکریلیک سرامیک که خاصیت خورندگی نداشته باشند استفاده کنید، زیرا چسب‌های خورنده، ممکن است بر سطح رنگ اثر بگذارند.

گام پنجم:

نظافت سطوح سرامیک رنگ شده کار آسانی است. از مواد پاک کننده دارای خورندگی استفاده نکنید و به جای آن از آب گرم و محلول ماشین ظرفشویی بهره ببرید.

به همین سادگی می‌توان سرامیک‌های دیواری را رنگ کرد.
 
منبع:

 تاريخ : یکشنبه سی ام بهمن ۱۳۹۰ | 17:16 | نویسنده : ایمان رستگار
شرکت Stylgraph برای مصرف‌کنندگان خود 2 محصول جدید را عرضه کرده است: تکنولوژی دیجیتال و نواوری جدید در کنترل سیستم رنگ در طول فرآیند تحقیق و توسعه. امروزه به دلیل تکنولوژی جدید Inkjet افق‌های جدیدی برای طراحی محصولات سرامیکی گشوده شده است. با استفاده از این تکنولوژی حتی می‌توان سطوح برجسته با عمق زیاد را نیز رنگ‌آمیزی نمود که در مقایسه با روتوکالرهای رایج کنونی هم از دقت بیشتری برخوردار است و هم سطح کامل‌تری را ایجاد می‌کنند. شرکت Stylgraph خطوط تولیدی را برای تولید ابتدایی یک طرح از طراحی تا ایجاد نمونه‌های آزمایشی و نمونه‌های اولیه ایجاد کرده است.
نوآوری دیگری که توسط این شرکت با کمک شرکت Euromecanica که در زمینه مدیریت رنگ کارخانجات سرامیک فعالیت می‌کند انجام می‌شود. با کمک این سیستم می‌توان مشخصات رنگ را بر پایه رنگ مورد نظر مشتری در ابتدای شروع یک پروژه تولید یک طرح جدید ایجاد نمود. بنابراین قبل از انجام تست‌های آزمایشگاهی اطلاعات دقیق و مفیدی را بر اساس لعاب و طرح ارائه می‌کند. این سیستم قابلیت اجرای یک طرح را با دقت و قطعیت بیشتری گزارش می‌کند و در نتیجه از هزینه زیادی و زمان انجام تست جلوگیری می‌کند.
این سیستم که به نام "مدیریت کل رنگ" نامگذاری شده است، تمام سروریس‌های مورد نیاز را برای مؤثر و کامل بودن یک سیستم در طول فرآیند تولید دارا است.


تاريخ : یکشنبه سی ام بهمن ۱۳۹۰ | 16:45 | نویسنده : ایمان رستگار
دستگاه كنترل ميزان شيد رنگي در خطوط لعاب توسط متخصصين ايراني توليد شد.

در خطوط لعاب بسیاری از کارخانه های كاشي وسرامیک دستگاه هایی برای چاپ و زدن طرح برروی سرامیک استفاده می شوند که عموما" با استفاده از سيلندرچاپ و اصطكاك حاصل بين سيلندردر حال گردش وكاشي،طرح مورد نظر را به روي كاشي منتقل مي كنند. روند کلی کار در این دستگاه ها بدینگونه است که رنگ را روی سطح كاشي قرار می دهند و مازاد رنگ را مجددا" برای زدن طرح برروی كاشي های بعدی جمع آوری کرده و به مخزن رنگ برمی گردانند. در ذیل شماتیک این فرآیند آورده شده است:


 

با اندکی تامل می توان متوجه یک مشکل اساسی شد و آن این است که رنگ مازادی که جمع آوری می شود حاوی مقداری مواد برگشتي ناخالص ( پودر لعاب روي كاشي ) می باشد که در طی فرآیند چاپ طرح ،از روی كاشي به آن منتقل می شود. این ناخالصي از دو طریق می تواند موجب تغییر در تنالیته و شید رنگی می شود:

 اولا" چون دارای رنگ متفاوتی نسبت به رنگ اصلی است موجب تغییر در شید و تنالیته رنگی محصول می شود . ثانیا" از طریق تغییر در چگالی و ویسکوزیته رنگ، شرایطی که فرآیند تحت آن صورت می گیرد را از حالت یکنواختی خارج می کند و در نتیجه کیفیت طرح را تحت تاثیر قرار می دهد. اگر چه مقدار آلودگی افزوده شده در هر بار زدن طرح روی یک کاشی ممکن است کم باشد ولیکن از آنجایی که این یک خطای تجمعی است به مرور مقدار آن از حد قابل صرفنظر کردن فراتر می رود و باید  چاره برای آن اندیشیده شود.(نموداري از تغييرات يك رنگ در خطوط چاپ)
 
 
 
برای حل مشکل فوق سه راه حل به شرح زیر قابل تصور است:
1- ایجاد تغییر در فرآیند به نحوی که آلودگی به رنگ برگشتی وارد نشود. این روش اگرچه به ظاهر بهترین روش به نظر می رسد ولیکن اجرای آن بسیار سخت است .
2- با استفاده از متدها مبتنی بر جداسازی شیمیایی می توان آلودگی را جدا کرد که البته بسیار گران و زمان بر است.
3- ثابت نگه داشت اثر آلودگی و کاهش این مقدار ثابت تا حد امکان(با استفاده از مقداری تغییر در فرآیند) که COLORY از این متد استفاده می کند. با این روش می توان اطمینان حاصل کرد که تغييرات ثابت و بسيار كمي در شید رنگ ایجاد شود. (با فرض استفاده ازCOLORY )


 

COLORY  میزان ناخالصي (پودر لعاب كنده شده از روي كاشي ،در هنگام چاپ) در رنگ برگشتی را ثابت نگه داشته و به این ترتیب موجب می شود که شید رنگی در محصول ثابت بماند.اجزای بکار رفته در اين ماشين از قبیل پمپ دیافراگمی و اجزای پنوماتیکی به گونه ای انتخاب شده اند که عمری طولانی و کارکردی مناسب را برای دستگاه فرآهم کنند.
COLORY به صورت قابل حمل طراحی شده بنابراین می توان به سادگی آن را در مکان مناسب کنار خط تولید قرار داد.


 


 


 

 COLORY  دارای نرم افزاری توانمند است که به خوبی با کاربر ارتباط برقرار کرده تنظیمات موثررا درعملکرد دستگاه لحاظ می کند. به علاوه یک پردازشگر مرکزی عملیات پردازش داده ها و تبدیل آنها به خروجی های مناسب را به عهده دارد. این امکان برای کابر وجود دارد تا چندین دسته تنظیمات متفاوت را در قالب برنامه های مختلف ذخیره کند و در هنگام نیاز اجرا کند. 
 صفحه کلید طراحي شده داراي قابليتهايي بسيارمناسب است که ارتباط برنامه را با کاربر به خوبی فراهم می کند.
 


 

اين ماشين به صورتی قابل حمل و در ابعادی نسبتا" کوچک طراحی شده بنابراین به راحتی می توان آن را در کنار دستگاه چاپ قرار داد. بدون آنکه نیازی به تغییر در چینش ماشین آلات خط باشد.
COLORY در حالی که دارای قابلیتهایی بیشتر از نمونه خارجی این دستگاه می باشد، دارای قیمت بسيار مناسبتری نيز است.

شماره تماس :09122824899-تاريخ : جمعه بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۰ | 12:49 | نویسنده : ایمان رستگار
روش دكوراسيون روتوگراوره (Rotogravure) در صنايع سراميك امروزه كاربرد زيادي پيدا كرده است. اين روش براساس يك سري نقاط رنگي بر سطح كاشي است. نقاطي كه نقش را ايجاد مي كنند به وسيله چشم غير مسلح به صورت نقاط جداگانه ديده نمي شوند. اين روش خيلي به پيكسل هاي مربوط به مونيتور كامپيوتر شباهت دارد. در عمل بسته به مشخصات خمير چاپ و  شرايط كاري، مي تواند نقطه ها به صورت كامل شكل دايره نداشته و يا اينكه نقاط به صورت نصفه نيمه با خميرچاپ پرشده باشد. اين انحراف از شكل اصلي مي تواند برروي شكل كاشي دكور شده تاثيرگذار باشد. مطالعات زيادي در اين زمينه انجام شده است، اما تاثير مشخصات خمير و  شرايط كاري بر روي شكل نقاط و اينكه چگونه اين تغييرات بر روي مطالعات كلوريمتري تاثير مي گذارد، انجام نشده است. در اينجا متغيرهايي كه مورد مطالعه قرار گرفت عبارتند از ويسكوزيته خمير، سرعت خطوط توليد و دماي كار. ارزيابي تغييرات ذكر شده بر روي چندين پيگمنت و رنگدانه و در شرايط صنعتي انجام شد. شكل نقاط توسط ميكروسكوپ نوري ديجيتال مورد بررسي قرار گرفت و براي رنگ سنجي از اسپكتروفتومتر استفاده شد. مطالعات نشان داد كه شكل ذرات در شرايط يكسان براي جوهرهاي مختلف متفاوت است و هم چنين براي يك خمير با تغيير سرعت حركت خط شاهد ايجاد تغيير در شكل ذرات هستيم. از نظر كلريمتري، شكل دانه هاي رنگي اثر چنداني بر روي داده هاي كلريمتري ندارد.

تاريخ : شنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۰ | 16:22 | نویسنده : ایمان رستگار

لعاب های رنگی ( Colored glazes )
 

در لعاب های رنگی باید از پیگمنت های سرامیکی با پایداری مناسب بهره برد. از اکسیدهای رنگ زای ارزان قیمت می توان برای ایجاد رنگ در محصولات متنوع سفالی بهره برد. البته بسیاری از مواد رنگ زا برای لعاب همانهایی هستند که ما برای رنگرزی شیشه از آنها استفاده می کنیم
اکسید کبالت شیشه ها (4) یک اکسید سیاه رنگ است اما کمتر از یک درصد وزنی از آن در لعاب ایجاد رنگ آبی تیره می کند (اگر چه در بیشتر موارد از کربنات کبالت استفاده می شود).
به دلیل آنکه شیشه ها (4) در این گونه لعاب ها بوجود می آید، ویسکوزیته ی لعاب تغییر می کند.
اکسید کروم که تا 3-2% وزنی نیز می تواند به لعاب افزوده شود به جای رنگ سبز، رنگهای زرد، صورتی یا قهوه ای بوجود می آورد (رنگ قرمز در حضور سرب در ترکیب لعاب اولیه پدید می آید. اگر Zn در لعاب اولیه وجود داشته باشد، رنگ لعاب قهوه ای می شود مگر آنکه سرب ها هم وجود داشته باشد. که در صورت وجود سرب و روی در لعاب اولیه رنگ زرد پدید می آید).
شیشه ها (4)که به صورت کربنات به لعاب افزوده می شود، رنگ لعاب را به صورت قهوه ای در آورده البته این ماده می تواند رنگ قرمز، بنفش و حتی سیاه نیز تولید کند. که این تغییر رنگ به درصد سدیم موجود در لعاب اولیه بستگی دارد. افزودن Cuo به اندازه ی %2-1 وزنی به یک لعاب با سدیم بسیار کم سبب پدید آمدن رنگ فیروزه ای می شود. این درحالی است که افزودن بیش از 3% از این رنگ زا باعث پدید آمدن رنگ سبز یا آبی می شود. اگر درصد Cuo در لعاب افزایش یابد، لعاب ظاهری فلزی مانند مفرغ به خود می گیرد. اگر لعاب دارای 0.3– 2 درصد وزنی Cuo در اتمسفر کاهنده پخت شود، رنگ قرمز مسی پدید می آید. این رنگ به دلیل حضور ذرات کلوئیدی CU درلعاب بوجود می آید.
اگر یک لعاب رنگ زرد داشته باشد، این رنگ ممکن است بوسیله ی افزودن Cds یا Cdse بوجود آمده باشد. البته این نوع افزودنی های رنگ زا ممکن است رنگ های قرمز یا نارنجی را نیز پدید آورند. درصورت حضور سرب در این نوع لعاب ها ، Pds تشکیل می شود که باعث سیاه شدن لعاب می شود. زیرکن در صنعت برای کمک کردن به پایدار شدن این نوع رنگ ها (برپایه ی cd) استفاده می شود. درحقیقت شیشه ها (4) (زیر کن وانادیومی آبی رنگ) و شیشه ها (4)(pr,zr) (زیر کن پراسئودیومی زرد رنگ) مهم ترین تثبیت کننده های مورد استفاده در این رنگ هاست. هنگامی که اورانیوم به لعاب اضافه شود، به جای پدید آوردن رنگ زرد کم رنگ، رنگ قهوه ای تیره پدید می آید. (اورانیوم در شیشه های وازلینی تولید رنگ زرد کم رنگ می کند). البته بسته به ترکیب لعاب ، اورانیوم می تواند رنگ های قرمز یا نارنجی روشن نیز بدهد.


تاريخ : جمعه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۰ | 22:22 | نویسنده : ایمان رستگار

تولید رنگدانه های سبز دوستدار طبیعت برای صنعت سرامیک


راسخون : پژوهشگران پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ به کمک امواج مایکروویو موفق به تهیه نانوساختارهای سبز رنگ برای صنعت سرامیک شدند که سمی نبوده و خواص ضد خوردگی مطلوبی نیز دارد.
 

به گزارش راسخون به نقل از مهر، دکتر سوسن رسولی از محققان این طرح تحقیقاتی هدف از اجرای این پژوهش را تولید رنگدانه نانوساختار ذکر کرد و گفت: این رنگدانه ها می توانند جایگزین رنگدانه های سبز بر پایه ترکیبات کروم شوند همچنین دارای خواص ضد خوردگی مطلوبی هم باشد.

 

وی با اشاره به معایب رنگدانه های موجود در بخش صنعت افزود: رنگدانه های سبز مورد مصرف در صنعت سرامیک بر پایه ترکیبات کروم به ویژه اکسید کروم هستند که مشکلات زیست محیطی زیادی را در پی دارد. این مواد، جز ترکیبات سمی و خطرناک محسوب می شوند و پسماندها و محصولات آنها محیط زیست را آلوده می کند. از این رو پیدا کردن جایگزین های مناسب برای این رنگدانه ها اهمیت فراوانی دارد.
 
 

مدیر گروه نانومواد و نانوفناوری پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ، با بیان اینکه رنگدانه های سبز تولید شده در این پژوهشگاه از روش "دوپ" کردن کبالت در ساختار اکسید روی تهیه شده است، ادامه داد: سنتز این رنگدانه با استفاده از امواج ماکروویو از نوآوریهای این پژوهش نسبت به پژوهشهای قبلی است، به طوریکه استفاده از این امواج علاوه بر کاهش چشمگیر زمان واکنش به کمتر از یک دقیقه موجب تولید محصولی بسیار خالص با رنگ سبز مطلوبی شده است.
 
 

رسولی با بیان این مطلب که اندازه نانو کریستالها در حدود 38 تا 61 نانومتر است، گفت: شکل ذرات نیز می تواند از حالت میله ای به کروی تغییر ‌کند ضمن آنکه دارای خواص ضد خوردگی نیز هستند.تاريخ : جمعه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۰ | 13:45 | نویسنده : ایمان رستگار

سامانة ديجيتالي دکوراسيون با پودرهاي سراميکي

 DDD175 – DDD075

 مناسب براي تزئين خشک روي

 مقاطع بزرگ (اسلبهاي) سراميکي

 ترجمه: ابوالفضل گروئي

 

منبع: سايت رسمي شرکت SACMI

 

 

SACMI logo

 

 سيستمهاي ديجيتالي دکوراسيون DDD175 و DDD075 را شرکت SACMI براي اعمال کنـترل شدة پودرها روي بدنه هاي سراميکي توسعه داده است. طبق فناوري ثبت اختراع شدة SACMI، واحدهاي دکوراسيون اين توانائي را پيدا ميکنند که چندين نوع مختلف از پودرهاي سراميکي را بدون محدوديتهاي خاصي در توزيع اندازة ذره، مقدار رطوبت يا رنگ اعمال کنند.

 

بنابراين، انعطاف پذيري سيستمهاي ديجيتالي با آزادي حاصل از مواد اولية مرسوم صنعتي همراه ميشوند.

 

 

DDD175 – DDD075

 

 

 

اين سيستم از مجموعه اي از واحدهاي مجزاي دکوراسيون تشکيل شده است، يکي براي هر رنگ، که به ترتيب در امتداد يک تسمة کانواير نصب شده اند. با تنظيم کردن مناسب داده ها (از طريق نرم افزار کنترل گرافيکي در دسترس است) روي واحدهاي مختلف ميتوان در حالي که کالا روي خط تغذيه ميشود، دکوراسيون مورد نظر را روي آن اعمال کرد.

 

نصب اين وسيله در يک طرح سراميکي آسان است و  مخصوصاً براي «اعمال سطحي» (surface application) بالاي لايه اي از پودر پايه روي يک خط «کانتينوا» (CONTINUA) يا روي کالاي پيش پرس شدة يک خط «پرس دوقلو» (TWINPRESS) مناسب است (براي مطالعة مطالبي در زمينة CONTINUA بر اين نشانه کليک کنيد).

 

سيستم به گونه اي طراحي شده است که پودرهاي «انتخاب شده» براي تخليه روي کاشي نيازي به گذشتن از ميان دهانه هاي کوچک ندارند و بنابراين حد بالائي از قابليت اعتماد و تکرارپذيري عملکرد را تضمين ميکنند.

 

مديريت سيستم «المان»هاي تخلية مختلف از نوع روشن/خاموش (ON/OFF) نيست بلکه پالسهاي تخليه را به گونه اي مدوله ميکند که کاربر ميتواند کميت پودري را که بچ بندي ميشود، به طور دلخواه کنـترل نمايد.

 

داده هاي فني:

 

بيشترين پهناي دکوراسيون

1706 ميليمتر   (DDD175)
731 ميليمتر (DDD075)

تعداد مدولهاي رنگ

از يک تا 5

سرعت دکوراسيون

تا 6 متر بر دقيقه (روي خط CONTINUA)

تا 20 متر بر دقيقه (روي خط TWINPRESS)

سيستم دکوراسيون

فناوري ثبت اختراع شدة SACMI

تفکيک پذيري متقاطع

54/2 ميليمتر (نسخه با دو خط براي هر رنگ)

08/5 ميليمتر (نسخه هاي با دو خط براي هر رنگ)

مقدار پودر قابل اعمال

يک کيلوگرم بر متر مربع

(بسته به ماده و سرعت تغذية خط)

انواع پودر

اسپري دراير شده، لعابهاي اسپري دراير شده،

دانه ها، پولک (فليک flake)ها

 

 منبع: http://www.sacmi.comتاريخ : جمعه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۰ | 12:48 | نویسنده : ایمان رستگار

تزئين کاشي با چاپ جوهر پراني ديجيتالي

 Tile Decoration with Digital Inkjet Printing

منبع: سايت رسمي شرکت Ferro

 

 Ferro logo

 

 

شرکت فرو براي نخستين بار «دکوراسيون جوهرپراني (Inkjet) ديجيتالي» را توسعه داده و وارد بازار کاشي کرده است که مزايائي را ارائه ميدهد که تا کنون در بازار ديده نشده است. چاپ Inkjet، يک چاپِ بدون تماس (touchless) است که برجستگي ها (relief) را چاپ و اثرهائي با جزئيات نفيس و با کيفيت خلق ميکند. امروزه دکوراسيون Inkjet ديجيتالي به عنوان لبة پيشروي فنِ چاپ کاشي شناخته شده است و به توليدکنندگان کاشي کمک ميکند تا بهرة (راندمان) توليد را بهبود بخشند و هزينة کلي فرآورده هايشان را کاهش دهند.

 

 

Inkjet printing can produce a variety of effects on ceramic tile, including wood grain.

 

 

چاپ Inkjet ميتواند تنوعي از اثرها را روي کاشي سراميکي به وجود آورد.

 

 

KeramInks® فرو تنوع گسترده اي از اثرها را ايجاد ميکند و به توليدکنندگان اجازه ميدهد تا به تفکيک بالای (high-definition) نماي ظاهري محصولات طبيعي با جزئيات زياد مانند چوب، سنگ و موزائيکهاي پيچيده دست يابند. همچنين ايجاد الگوهاي هندسي تکرارشونده و نامنظم، الگوهاي گلدار (floral)، اثرهاي فلزي و باز-توليد نگاره هاي (تصاوير) عکاسي شده نيز ميسر است. فناوري Inkjet روشي غيرتماسي است که هم رليفهاي بلند و هم رليفهاي کوتاه را توليد ميکند و اجازة چاپ روي لبة قطعه را ميدهد و ضايعات را کم ميکند. اين روش توسعة فرآورده هاي جديد را آسانتر ميسازد و هزينه هاي مدلسازي را کم ميکند چرا که مدلها با نرم افزار فتوشاپ (Photoshop®) و بدون نياز به شابلونهاي چاپ آزمايشي (print test screens) يا سيلندرهاي آزمايشي طراحي ميشوند و تنها آماده سازي جوهر (ink) براي تست آزمايشي ضرورت پيدا ميکند.

 

پس از اين که مدلها آماده شدند، چاپ محصول نهائي تقريباً فوري ميتواند آغاز شود و بنابراين زمان توسعه و آزمايش طرح را به حداقل ميرساند. در نيروي انساني و هزينه ها نيز صرفه جوئي ميشود چون تنها طراح و اپراتور دستگاه در اين فرآيند دخالت دارند. مدلهاي جديد ميتوانند به طور مستقيم روي خط توليد آزمايش شوند و پس از تأئيد براي توليد، به سرعت ميتوانند باز-توليد گردند. همچنين از آن جائي که پردازشِ رنگ در فتوشاپ يا حتي در خودِ ماشين مديريت ميشود، اصلاحات ساده يا تنظيمات رنگ ميتواند از طريق برنامة رايانه اي انجام شود که ساده سازي بيشتر و سرعت بخشيدن به فرآيند را به دنبال دارد.

 

 

Photographic image produced on ceramic tile.

 

 

نگارة عکاسي توليد شده روي کاشي سراميکي.

 

 

 

فرو نه تنها جوهرها و لعابهاي به کار رفته در تزئين Inkjet را تأمين ميکند بلکه به طور فعال در توسعة روشهاي کاربرد نيز دخالت دارد. در طولِ چند سال گذشته، سازندگان ماشينها تجهيزات جديد و پيشرفته شامل Kerajet، Cretaprint، Durst، System، Newtech و  Tecnoferrariرا معرفي کرده اند. همة آنها KeramInks را براي ماشينهايشان تأئيد کرده اند.

 

گسترش شگرف در دو سال گذشته ناشي از نصب بيش از 300 ماشين Inkjet در سراسرِ دنيا است.تاريخ : جمعه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۰ | 12:45 | نویسنده : ایمان رستگار

تزئين کاشي با چاپ جوهر پراني ديجيتالي

 

Tile Decoration with Digital Inkjet Printing

 

منبع: سايت رسمي شرکت Ferro

 

© استفاده از اين مطلب تنها با کسب اجازه از مترجم و ذکر نام «وبلاگ» و «مترجم» مقاله مجاز است.

 

 Ferro logo

 

 

شرکت فرو براي نخستين بار «دکوراسيون جوهرپراني (Inkjet) ديجيتالي» را توسعه داده و وارد بازار کاشي کرده است که مزايائي را ارائه ميدهد که تا کنون در بازار ديده نشده است. چاپ Inkjet، يک چاپِ بدون تماس (touchless) است که برجستگي ها (relief) را چاپ و اثرهائي با جزئيات نفيس و با کيفيت خلق ميکند. امروزه دکوراسيون Inkjet ديجيتالي به عنوان لبة پيشروي فنِ چاپ کاشي شناخته شده است و به توليدکنندگان کاشي کمک ميکند تا بهرة (راندمان) توليد را بهبود بخشند و هزينة کلي فرآورده هايشان را کاهش دهند.

 

 

Inkjet printing can produce a variety of effects on ceramic tile, including wood grain.

 

 

چاپ Inkjet ميتواند تنوعي از اثرها را روي کاشي سراميکي به وجود آورد.

 

 

KeramInks® فرو تنوع گسترده اي از اثرها را ايجاد ميکند و به توليدکنندگان اجازه ميدهد تا به تفکيک بالای (high-definition) نماي ظاهري محصولات طبيعي با جزئيات زياد مانند چوب، سنگ و موزائيکهاي پيچيده دست يابند. همچنين ايجاد الگوهاي هندسي تکرارشونده و نامنظم، الگوهاي گلدار (floral)، اثرهاي فلزي و باز-توليد نگاره هاي (تصاوير) عکاسي شده نيز ميسر است. فناوري Inkjet روشي غيرتماسي است که هم رليفهاي بلند و هم رليفهاي کوتاه را توليد ميکند و اجازة چاپ روي لبة قطعه را ميدهد و ضايعات را کم ميکند. اين روش توسعة فرآورده هاي جديد را آسانتر ميسازد و هزينه هاي مدلسازي را کم ميکند چرا که مدلها با نرم افزار فتوشاپ (Photoshop®) و بدون نياز به شابلونهاي چاپ آزمايشي (print test screens) يا سيلندرهاي آزمايشي طراحي ميشوند و تنها آماده سازي جوهر (ink) براي تست آزمايشي ضرورت پيدا ميکند.

 

پس از اين که مدلها آماده شدند، چاپ محصول نهائي تقريباً فوري ميتواند آغاز شود و بنابراين زمان توسعه و آزمايش طرح را به حداقل ميرساند. در نيروي انساني و هزينه ها نيز صرفه جوئي ميشود چون تنها طراح و اپراتور دستگاه در اين فرآيند دخالت دارند. مدلهاي جديد ميتوانند به طور مستقيم روي خط توليد آزمايش شوند و پس از تأئيد براي توليد، به سرعت ميتوانند باز-توليد گردند. همچنين از آن جائي که پردازشِ رنگ در فتوشاپ يا حتي در خودِ ماشين مديريت ميشود، اصلاحات ساده يا تنظيمات رنگ ميتواند از طريق برنامة رايانه اي انجام شود که ساده سازي بيشتر و سرعت بخشيدن به فرآيند را به دنبال دارد.

 

 

Photographic image produced on ceramic tile.

 

 

نگارة عکاسي توليد شده روي کاشي سراميکي.

 

 

 

فرو نه تنها جوهرها و لعابهاي به کار رفته در تزئين Inkjet را تأمين ميکند بلکه به طور فعال در توسعة روشهاي کاربرد نيز دخالت دارد. در طولِ چند سال گذشته، سازندگان ماشينها تجهيزات جديد و پيشرفته شامل Kerajet، Cretaprint، Durst، System، Newtech و  Tecnoferrariرا معرفي کرده اند. همة آنها KeramInks را براي ماشينهايشان تأئيد کرده اند.

 

گسترش شگرف در دو سال گذشته ناشي از نصب بيش از 300 ماشين Inkjet در سراسرِ دنيا است.تاريخ : چهارشنبه نوزدهم بهمن ۱۳۹۰ | 16:19 | نویسنده : ایمان رستگار

ضرورت پرداختن و توجه به طرح و رنگ

عنوان مقاله : ضرورت پرداختن و توجه به طرح و رنگ در تولیدات چینی و سرامیک

 توسط : سید علی اکبر سیدی - عضو هیات علمی دانشگاه شیراز (دانشکده هنر ومعماری )

ارائه شده در اولین همایش ملی سرامیک میبد - زمستان ۸۶

چکیده:

طراحی قطعات یکی از اساسی ترین مراحل تولید سرامیکهاست. هیچ محصولی بدون یک طراحی عالمانه و خلاقانه که از ذوق و سلیقه هنرمندانه تهی باشد، موفق نخواهد بود. چرا که عموما قضاوت اولیه مشتریها نسبت به مر غوبیت کالا یا عدم آن بر اساس طرح و شکل آن است. یک شکل خوب می تواند با چشم نوازی نظر مشتری را به شئ جلب نماید. برای یک طراحی خوب اطلاعات زیادی لازم است. لذا یک طراح خوب باید عوامل مهم زیبایی شناسی را بداند وآنهارا در طرح خود بکار گیرد. زیبا ترین طرح ها از تناسبات خاصی بر خوردار هستند که به این تناسبات ( تناسبات طلایی یا نسبتهای زرین) اطلاق می گردد. این تناسبات از طبیعت اخذ شده و لذا با طبیعت و خواست انسانها، مطابقت دارد. در این مقاله تمامی اصول لازم برای طراحی قطعات سرامیکی  به وضوح تشریح شده و مثالهای عملی نیز ارایه گردیده است. لذا طراحان سرامیک می توانند با مراجعه به دستور العملهای ارایه شده شیوه های خود را بهبود بخشند ونتیجه آنرا در کار و تولید خود ملاحظه نمایند.

دانلود کامل مقالهتاريخ : سه شنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۰ | 15:49 | نویسنده : ایمان رستگار
نانو رنگدانه‌هاي سراميكي

اخيرا استفاده از نانو رنگدانه‌هاي سراميكي(Pigment) در دكور كاشي‌هاي سراميكي (Inkjet Printing) رايج شده است در اين مقاله مكانيزم رنگ‌زني و عملكرد نانوپيگمنت‌هاي CoFe2O4,CoAl2O4,Au(TI,Cr,Sb)O2 با استفاده از XRD,DRS و كالريمتري بررسي شده است. اگرچه ميكروپيگمنت‌هاي رايج مورد استفاده در صنعت سراميك داراي شدت رنگ بالايي هستند مي‌توان از نانوپيگمنت‌ها برخلاف اندازه بسيار كوچك‌شان (زير 50 نانومتر) نيز شدت رنگ قابل قبولي گرفت. اما بايد توجه داشت كه نانوپيگمنت‌ها داراي محدوديت‌هاي دمايي بوده و امكان استفاده دما بالا از آنها به دليل رشد افراطي دانه‌ها وجود ندارد.

مقدمه:
نانوپيگمنت‌ها، مواد آلي يا غيرآلي با اندازه كمتر از 100 نانومتر هستند كه به‌طور شيميايي غير محلول بوده و از لحاظ فيزيكي نيز نسبت به پايه يا بايندرهاي كه همراه آنها مورد استفاده قرار مي‌گيرد خنثي مي‌باشد. امروزه يك رنج وسيع از مواد با اندازه دانه 100تا200 نانومتر در صنعت مورد استفاده قرار مي‌گيرند. به‌طور مثال پيگمنت‌هاي بر پايه ميكا با سايز دانه 20 نانومتر با اثر پيرلسنت در صنايع لوازم‌آرايشي، پلاستيك، پوشش‌ها و اتومبيل استفاده مي‌شود. كاربرد ديگر نانوپيگمنت‌ها، يك نوع جديد صفحه فسفري است كه در تيوب‌هاي كاتديك تلويزيون‌ها قرار داده شده و از نانو پيگمنت‌ها براي بهبود كنتراست و رنگ زمينه استفاده مي‌كند.
استفاده از نانو ذرات مي‌تواند عملكرد پيگمنت‌ها را بهبود بخشد. به‌طور مثال در پوشش‌هاي آلي، نانوپيگمنت‌ها مي‌توانند خواص مكانيكي و اصطكاكي مانند سختي، كرنش شكست، مقاومت كششي و مقاومت سايشي را با حفظ تافنس بهبود بخشند. خصوصيت ديگر نانوذرات، كوچك‌تر بودن آن نسبت به طول موج طيف مرئي است كه سبب عدم پراش و بازتاب در محدوده نور مرئي شده و در نتيجه مي‌توان نانوكامپوزيت ترانسپارنت ايجاد كرد. اين امر امكان توليد پوشش‌هاي ترانسپارنت با مقاومت بالا را مي‌دهد. اما بايد توجه داشت كه پودرها با اندازه دانه كوچك داراي سطح ويژه زيادي هستند و در نتيجه احتمال ايجاد آگلومره بسيار زياد مي‌شود. اما اين امر در مورد پيگمنت‌هاي سراميكي سبب ايجاد يك بازار مصرف زياد شده است زيرا به دليل سطح مخصوص زياد، پوشش سطحي آنها زياد بوده و با توجه به نقاط بازتابش فراوان، بازتابش را افزايش مي‌دهد.
علاوه‌بر آن استفاده از اين ذرات ريز در فرمولاسيون خمير چاپ، توزيع يكنواخت و هموژن همراه با بايندرها را نتيجه مي‌دهد كه سبب افزايش استحكام مكانيكي اين خمير چاپ‌ها بعد از خشك‌شدن مي‌شود. بعد از مخلوط شدن يكنواخت، پيگمنت‌هاي نانو سايز اثرات بهتري را در عمليات سايش و پوليش از خود نشان مي‌دهند.
اين مقاله دكورهاي سراميكي با استفاده از نانوذرات به خصوص در كاشي‌هاي پرسلاني را مورد بررسي قرار مي‌دهد. اين پيگمنت‌ها، افكت لوستر و هنري به لعاب مي‌دهد. بررسي‌هاي اخير درمورد لوستر‌هاي مدرن نشان مي‌دهد كه اين پيگمنت‌ها توسط نانوكريستال‌هاي مس و نقره شكل مي‌گيرد. هم‌چنين احتمال ايجاد آن توسط يك لايه نازك اكسيد‌تيتانيوم برروي يك پايه ترانسپارنت مانند مسكويت به جاي يك سطح پيرلسنت وجود دارد.
يكي از مهم‌ترين روش‌هاي دكورزني در سراميك استفاده از روتوكالرها است كه استفاده از نانوپيگمنت‌ها مي‌تواند مشكلات ناشي از استفاده ميكروپيگمنت‌ها مانند بسته شدن نازل‌ها و توزيع غير‌يكنواخت را كاهش‌دهد. علاوه‌بر آن كيفيت تصويري بهتري با استفاده از اين پيگمنت‌ها مي‌تواند ارائه شود. پيگمنت‌هاي سراميكي رايج با رنج اندازه بين 10-1 ميكرومتر مي‌باشد. اما نانوپيگمنت‌هاي سراميكي با رنج دانه 10 تا80 نانومتر اكنون مورد بررسي قرار گرفته‌اند و شدت رنگ خوبي در يك رنج گسترده در دماي پخت مي‌دهد.

كارهاي تجربي
چهار نوع سوسپانسيون نانوپيگمنت براي چاپ توسط روتوكالر با رنگ‌هاي زرد، مشكي، ارغواني و فيروزه‌اي تهيه شد. اين سوسپانسيون‌ها (جوهرهاي نانوسايز) به صورت اكسيدهاي سراميكي يا فلزات سنتز شده در يك حلال آلي تهيه مي‌شود. آناليز اين پيگمنت‌ها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی SEM-FEG و (STEM (Transmission Electron Microscopy Supra40 و یا با استفاده از سیستم (DLS(Dynamic Light Scattering و Instrument.Malven UK و بررسي تركيب فازي با استفاده از پراش اشعه ايكس دما بالا (Xpert Pro, panalyticalAlmelo,The Netherland) انجام شد، تمامي جوهرهاي نانوسايز به صورت تست drop 0.05 تا 0.1 (ميلي‌گرم/سانتي‌متر مربع) بر روي بدنه‌هاي خام سراميكي و با كنترل ميزان نفوذ براي رسيدن به ميزان تجمع واقعي پيگمنت‌ها اعمال مي‌شود. پوشش‌هاي شيشه‌اي تجاري (F1,F2,F3,4) و لعاب‌هاي (S1,S2,S3) و يك بدنه پرسلاني استون‌ور با خواص شيميايي و فيزيكي متفاوت انتخاب مي‌شوند. اين نمونه‌ها در يك كوره الكتريكي با سيكل سريع (60MIN- Cold To Cold) در دماي حداكثر با رنج 800 تا1200 درجه سانتيگراد پخت مي‌شود. نمونه‌هاي پخته شده توسط پراش اشعه ايكس براي بررسي تغيير فاز و اندازه دانه‌ها مورد مطالعه قرار مي‌گيرد و سپس اندازه دانه‌ها با استفاده از معادله Scherrers محاسبه مي‌شود.
طيف جذبي نوري نمونه‌هاي پخته شده در رنج (300 تا 1100 نانومتر VV-VISIBLE-NIR با اسپكتروسكوپي بازتابشي نفوذي (DRS,λ35,Perkin Elmer,Wellesley,USA)ثبت شد. بازتابش (∞R) با استفاده از معادله Kubelka-Munk به جذب (k/S) تبديل مي‌شود:
k/S= 2(1-R∞).(2R∞)-1
پارامترهاي CIE lab از طريق اندازه‌گيري‌هاي انجام شده توسط يك اسپكتروفتومتر پرتابل با 65=D و زاويه جذب استاندارد10 درجه (MSXP400 Hunterlab Miniscan, white glazed tile refrence 31.5=x ,33.3=y) انجام گرفت.
براي مقايسه رنگزني نانوپيگمنت‌ها با پيگمنت‌هاي معمولي، چهار پيگمنت كه در مقياس ميكرومتريك زرد مشكي ارغواني و فيروزه‌اي هستند با لعاب S1 و پوشش شيشه‌اي F1 مخلوط مي‌شود. بايد دقت شود كه ميزان پيگمنت‌ها در همه يكسان باشد. اين نمونه‌ها در كوره الكتريكي پخت شده و تحت آناليز با دستگاه‌هاي كالريمتري، XRD,UV-VISIBLE-NIR قرار مي‌گيرند.

نتايج و بحث
نانوپيگمنت‌هاي ارغواني
طيف‌هاي قرمز توسط نانوذرات فلز طلا ايجاد مي‌شود. در حقيقت ذرات نانوفلزات مانند طلا، نقره و مس داراي جذب زياد بوده و نور مرئي را پراكنده ساخته و شدت رنگ را زياد مي‌كنند. اين خاصيت منحصربه‌فرد به دليل نوسان‌هاي تجمعي الكترون‌هاي هادي كه به نام سطح پلاسما شناخته مي‌شوند، مي‌باشد. رزونانس اين الكترون‌ها سبب ايجاد يك جذب پهن در طيف نور مرئي مي‌شود.
انرژي و شكل باند پلاسما براساس سايز و مورفولوژي نانوذرات تغيير مي‌كند و مي‌تواند براساس رزونانس انرژي و پهناي باند تخمين زده شود. طيف بازتابشي نفوذي سراميك‌هاي رنگ شده با پيگمنت‌هاي نانوطلا، يك باند پلاسمايي را نشان مي‌دهد كه از خصوصيات ذرات كروي است و داراي انرژي ثابت (1-Cm 19000 يا 1- ev 2.3)تاريخ : سه شنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۰ | 15:27 | نویسنده : ایمان رستگار
این رنگها با خاصیت فلئورسانسی با جذب 20 دقیقه نور خورشید بیش از 8 ساعت ذخیره نور دارد و به هنگام شب می تواند ...

 رنگ ترافیکی با قابلیت نور افشانی و ضد آلودگی و آلایندگی در شیراز اختراع شد. از این رنگ برای خط کشی جاده ها و خیابانها استفاده می شود و ماندگاری آن دو سال بیشتر از رنگهای ترافیکی ساده است.

مجتبی رنجبر دانشجوی رشته مهندسی فنآوری صنایع شیمیایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت ، موفق به اختراع این رنگ شده است. معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت گفت: این رنگها با خاصیت فلئورسانسی با جذب20 دقیقه نور خورشید بیش از 8 ساعت ذخیره نور دارد و به هنگام شب می تواند تصادفات جاده ای و خیابانی را کاهش دهد.

موسوی افزود: رنگ ترافیکی با بهره گیری از الیاف خاص، فاصله مولکولی کمتروخاصیت آب دوستی و جرم زدایی، آلوده و کدر نشده و کارایی خود را از دست نمی دهد. این مخترع جوان شیرازی قمیت این رنگ ترافیکی را هرکیلوگرم 3 هزار تومان بیان کرد که در مقایسه با رنگ ترافیکی موجود در بازار حدود یک سوم ارزان تر است.

این اختراع به شماره 390060750 در اداره کل مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است. این اختراع جایزه بزرگ (گرندپرایز) مسابقات مخترعان سال 2011 کشور آلمان را کسب کرد.

http://shasa.ir/newsdetail-123616-fa.htmlتاريخ : سه شنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۰ | 14:45 | نویسنده : ایمان رستگار
معرفی موسسه تحقیقاتی پرطاووس
موسسه تحقیقاتی پرطاووس واحد اجرائی شرکت لعاب مشهد در زمینه تحقیقاتی و پژوهشی می‌باشد. این واحد در فاصله 18 کیلومتری مشهد در جاده قوچان قرارگرفته

موسسه تحقیقاتی پرطاووس واحد اجرائی شرکت لعاب مشهد در زمینه تحقیقاتی و پژوهشی می‌باشد. این واحد در فاصله 18 کیلومتری مشهد در جاده قوچان قرارگرفته و در حال حاضر مجهزترین مرکز تحقیقاتی کشور در زمینه شیشه و سرامیک می‌باشد. سابقه پژوهش در این واحد به سال 1362 باز می‌گردد. این موسسه در سال 1363 موفق به دریافت پروانه تحقیق از وزارت صنایع گردید و بعداً موفق شد موافقت اداره استاندار برای تایید آزمایشگاه اکرودیته آن سازمان و موافقت وزارت علوم را برای شناخت موسسه به عنوان یک واحد آموزشی و پژوهشی با صدور اجازه تأسیس گروه پژوهشی به دست آورد.

 

شکل 1- ساختمان موسسه تحقیقاتی پرطاووس

موسسه طی سال‌های فعالیت خود بارها مورد تشویق سازمان‌های ذیربط قرار گرفته و به لحاظ تحقیقات خود یکبار برنده جشنواره خوارزمی گردید است. اهداف موسسه در ارائه خدمات به دو بخش ارائه خدمات صنعتی و خدمات آموزشی، پژوهش خلاصه می‌شود.
1- بخش خدمات صنعتی:
بخش خدمات صنعتی وظیفه ارائه خدمات علمی، فنی به واحدهای مختلف سرامیک و شیشه کشور را بر عهده داشته و علاوه بر آن با برخورداری از تجهیزات بی‌نظیر در کشور وظیفه کنترل کیفیت برای تولیدات لعاب مشهد و هم چنین ارائه خدمات مهندسی فروش محصولات شرکت در واحدهای مصرف کننده محصولات لعال مشهده و تامین رضایت آنان را بر عهده دارد.
2- بخش خدمات پژوهشی:
این بخش ارائه خدمات پژوهشی و آموزشی به شرکت‌ها و دانشگاه‌ها و مراکز علمی مختلف را بر عهده دارد و تاکنون در زمینه‌های زیر موفق به فعالیت‌های قابل قبولی شده است.
§ همکاری با دانشگاه‌ها در قالب ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی به دانشجویان دوره فوق‌لیسانس و دکتری
§ انجام پروژه‌های تحقیقاتی از نوع کاربردی با هدف رفع معضلات خطوط تولید در شرکت لعاب مشهد و متقاضیان این نوع خدمات در کارخانجات شیشه و سرامیک کشور
§ برگزاری سمینارهای علمی ارائه دستاوردهای تحقیقاتی در سمینارهای داخل و خارج کشور
ارائه خدمات علمی از طریق بانک اطلاعات و در دسترس قراردادن کتب و مجلات علمی داخلی و خارجی به متقاضیان و دانشجویان، عرضه انواع اطلاعات علمی در کتابخانه مجهز موسسه با بیش از هزار عنوان کتب تخصیصی به انگلیسی و فارسی و انواع مجلات و مقالات علمی به پژوهشگران و دانشجویان مقاطع مختلف
آزمایشگاه‌های موسسه
آزمایشگاه‌های موسسه که توسط کادری مجرب و تحصیلکرده از بهترین متخصصان کشور اداره می‌شود به شرح زیر می‌باشد.
آزمایشگاه‌ میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM)
1- میکروسکوپ الکترونی روبشی:
قابلیت‌های این میکروسکوپ برای انجام امور تحقیقاتی، مطالعات میکروسکوپی، مشاهده سطح وآنالیز شیمیایی انواع لایه‌های نازک و کانی‌ها، سرامیک، شیشه، فلزات،‌ عایق‌ها، نیمه‌هادی‌ها و انواع لایه‌های نازک به شرح زیر می‌باشد:
1- آنالیز کمی و کیفی شیمیایی انواع مواد و قطعات صنعتی با اندازه‌های مختلف توسط آنالیزور اشعه X (EDX)
2- مطالعه و مشاهده ساختار میکروسکوپی، توپوگرافی سطح، مرز و اندازه دانه‌ها برای انواع نمونه‌های فلزی، نیمه‌هادی، عایق و سرامیک
3- امکان مطالعات بیولوژیک بر روی نمونه‌های زیست شناسی و فسیل‌ها:
4- اندازه‌گیری ضخامت نمونه‌ها و لایه‌های مختلف در اشل آنگستروم
5- مطالعه توزیع پراکندگی ذرات و عناصر در نمونه به وسیله تهیه نقشه رنگی Mapping
6- قابلیت تشکیل تصویر از الکترون‌های برگشتی و الکترون ثانویه از بزرگ نمائی 5 برابر تا بزرگ نمائی 300000 برابر و قدرت تفکیک 35 نانومتر
2-دستگاه Sputter جهت لایه‌گذاری:
این دستگاه جهت لایه‌گذاری طلا به روش Sputtering بر روی سطوح مواد عایق در مقابل ستون الکترون استفاده می‌شود.
آزمایشگاه اسپکتروسکوپی فلوئورسانس XRF
قابلیت‌های این دستگاه برای انجام کارهای تحقیقاتی و صنعتی برای مطالعات آنالیز شیمیائی انواع مواد معدنی و کانی غیرفلزی، بدنه‌های سرامیکی به شرح زیر می‌باشد.
1- تعیین درجه و آنالیز شیمیائی اکسیدهای ,MgO ,Fe2O3 ,AL2O3, SIO2 ,P2O5 ,MnO ,CaO ,Na2O ,K2O TiO2 درنمونه‌های مختلف معدنی و صنعتی
2- شناسائی و تجزیه کمی اکسیدهای فوق در انواع کلی‌ها (کائولن‌ها- بالی¬کلی- بنتونیت- تالک و غیره) و فلدسپات‌ها، سنگ‌های آهکی و دولومیتی و سایر مواد معدنی
آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM
قابلیت‌های این میکروسکوپ برای انجام کارهای تحقیقاتی جهت مطالعات ساختاری انواع مواد معدنی و کانی‌ها، شیشه و سرامیک، فلزات، عایق‌ها، نیمه‌هادی‌ها، انواع لایه‌های نازک و نمونه‌های بیولوژیک به شرح زیر می‌باشد.
1- مطالعه ساختار میکروسکوپی مواد و شناسائی فازهای مختلف
2- مطالعه بلورشناسی و ساختمان کریستالی مواد با استفاده از طرح پراش الکترون
3- اندازه‌گیری ابعاد و قطر ذرات و مرز دانه‌ها در مقیاس (انگستروم)
4- امکان حرارت‌دهی نمونه تا C ْ1000 جهت مطالعه تغییر ساختار بلوری و تبدیلات فازها در حین تصویربرداری از نمونه
5- مشاهده مستقیم ساختار داخلی مواد تا بزرگ نمائی 620000 مرتبه و قدرت تفکیک خطی 5/2 انگستروم
6- امکان عکس‌برداری از قسمت‌های مختلف نمونه
7- امکان مطالعات بافت‌های نرم در نمونه‌های بیولوژیک
آزمایشگاه XRD (X-Ray Diffractometer)
دستگاه دیفراکتومتری اشعه X:
کاربرد این دستگاه برای شناسائی و تجزیه کیفی و کمی فازهای کریستالین و تشکیل¬دهنده مواد توسط پراش اشعه ایکس به شرح زیر می‌باشد:
1- مطالعه، بررسی و شناسائی سریع فازهای تشکیل دهنده مواد مختلف (عایق، نیمه‌هادی، رسانا) به صورت جامد، لایه نازک و پودری
2- تعیین فازهای کریستالین موجود در فلزات مواد سرامیکی، مینرالی و زمین‌شناسی، پولیمرها، زئولیت‌ها، سیمان، مواد نیمه‌رسانا و ابررسانا،‌ رنگ‌های آلی و معدنی، مواد شیمیائی و داروئی
آزمایشگاه سراموگرافی
قابلیت‌های این آزمایشگاه عبارتند از:
1- برش و تهیه مقطع از نمونه‌های سرامیکی، شیشه‌ای و یا فلزی
2- قرار دادن نمونه‌ها در بستر پلاستیکی برای تهیه مقطع از آنها توسط دستگاه پرس گرم
3- تهیه سطوح صیقلی توسط دستگاه‌های پولیش جهت مطالعات میکروسکوپی اپتیک و الکترونیک
4- پرس هیدرولیک
آزمایشگاه متالوگرافی
مطالعات متالوگرافی و میکروسکوپی سطح مواد تا بزرگنمائی 500 برابر توسط میکروسکوپ نوری انعکاسی
1- پرس هیدرولیک آزمایشگاهی با قدرت 30 تن
2- میکروسکوپ اپتیک از نوع انعکاسی و قدرت بزرگ‌نمائی تا 500 مرتبه مجهز به سیستم عکس‌برداری

 

شکل 2- دستگاه میکروسکوپ اپتیک با قدرت بزرگنمایی 500 مرتبه 

آزمایشگاه آنالیز حرارتی
قابلیت‌های این آزمایشگاه عبارتند از:
1- میکروسکوپ اتوماتیک حرارتی مجهز به سیستم آنالیز تصویر که این دستگاه قادر به بررسی و مطالعه رفتار مواد سرامیکی در یک سیکل حرارتی اتوماتیک بوده و ضمن مقایسه رفتار حرارتی مواد سرامیکی با یکدیگر دماهای زینترینگ نرمی، نیم‌کره و کروی آنها را تعیین می‌نماید.
2- دیلاتومتری (Dilatometer): برای تعیین ضریب انبساط حرارتی و تعیین دمای زینترینگ و شروع تشکیل ساختار شیشه‌ای مواد سرامیکی و شیشه‌ای بین C ْ20 الی C ْ1250 به کار می‌رود. علاوه بر این تاثیر افزودن مواد مختلف بر روی ساختار حرارتی مواد و بهینه کردن فرایند پخت قابل مطالعه هستند.
3- DTA 404 (Differential thermal Analysis): اختلاف دمای موجود بین نمونه‌های شاهد و نمونه‌های مجهول مواد در هنگام افزایش و یا کاهش دما و در شرایط مشابه امکان تغییرات شیمیائی و یا فیزییک را در نمونه مجهول امکان‌پذیر نموه و با کمک و بررسی منحنی‌های گرمائی ثبت شده (گرمازا- گرماگیر) شناسائی مواد انجام می‌پذیرد.

 

شکل 3- دستگاه تنش DTA جهت تعیین اختلاف دمای بین نمونه‌های شاهد و نمونه

4- دستگاه تعیین تنش (Glaze Stress Tester): با کمک این دستگاه می‌توان تنش ایجاد شده در اثر اختلاف ضریب انبساط حرارتی بین لعاب و بدنه سرامیکی در لایه تماس لعاب و بدنه مورد مطالعه قرار داده و تطابق بدنه با لعاب را به طور مستمر کنترل نمود.

آزمایشگاه لعاب و رنگ R&D لعاب و رنگ
این آزمایشگاه مجهز به انواع تجهیزات تحقیقاتی و آزمایشگاهی برای تولید آزمایشگاهی انواع لعاب‌ها،‌ رنگ‌ها و شیشه‌ها می‌باشد.
این تجهیزات عمدتاً شامل ابزارهای آزمایشگاهی و تحقیقاتی مورد نیاز از مرحله توزین و مخلوط کردن، تا مراحل ذوب، پخت و کلسینه کردن و تهیه پودر میکرونیزه و کاربرد آنها می‌باشد.
آزمایشگاه تجزیه شیمیائی
تجزیه شیمیائی مواد در آزمایشگاه تجزیه شیمیائی بر حسب نوع ماده و میزان مواد موجود در آن توسط تکنیک‌های زیر انجام می‌پذیرد.
الف- تکنیک‌های کلاسیک:
این تکنیک‌ها از دقت و صحت بالای برخوردار بوده و با وجود ابداع روش‌های دستگاهی پیچیده برای تجزیه شیمیائی آن روش‌ها کماکان جایگاه خود را داشته و به طور گسترده از آنها استفاده می‌گردد.
ب- تکنیک‌های دستگاهی:
1- اسپکتروسکوپی جذب اتمی: از این تکنیک به طور وسیعی برای تعیین مقدار عناصر در حد کم (ppm) استفاده می‌گردد. به طوری که با این روش قادر هستیم حدود 35 عنصر فلزی را در جدول تناوبی با دقت و صحت بالا در نمونه‌ها با بافت‌های پیچیده مورد اندازه‌گیری قرار داد.
2- اسپکترفتومتریک جذبی در ناحیه مرئی و ماوراء بنفش: تکنیک بسیار سودمند برای شناسائی و تجزیه کمی گونه‌های معدنی (فلزی- غیرفلزی) و ترکیبات آلی می‌باشد. این تکنیک از دقت و صحت و حساسیت بالائی برخوردار می‌باشد.
آزمایشگاه سرامیک (R&D سرامیک)
فعالیت این آزمایشگاه عمدتاً مربوط به تهیه بدنه‌های سرامیک از نوع بدنه‌های سرامیک کلاسیک (ارتن‌‌ور، استون‌ور،‌ چینی، نسوز، چینی استخوانی و غیره) و بدنه‌های سرامیک‌های جدید از جمله: سرامیک‌های مهندسی، الکتروسرامیک‌ها و بید سرامیک‌ها می‌باشد.
آزمایشگاه کنترل کیفیت
در این آزمایشگاه عملیات مربوط به کنترل کیفیت محصولات تولیدی لعاب مشهد انجام می‌شود.
تجهیزات موجود در این آزمایشگاه عمدتاً، بال میل‌ها، جارمیل، راپید میل، انواع کوره، الک ویبره و تجهیزات مربوط به تعیین دانه بندی، فلو،‌ کاربرد لعاب برای بدنه‌های سرامیکی در مقیاس آزمایشگاهی است.
آزمایشگاه‌های پایلوت پلان
این آزمایشگاه‌ها عمدتاً برای انجام تست‌های نیمه صنعتی لعاب‌ها، بدنه‌های سرامیکی، رنگ‌ها و سایر تولیدات لعاب مشهد می‌باشد.
تجهیزات موجود در این آزمایشگاه شامل خط لعاب‌زنی، خشک¬کن، سیستم‌های فرم‌دهی بدنه‌های سرامیکی با استفاده از (پرس پاگ میل، ریخته‌گری)، کوره‌های پخت طولانی، کوره الکتریکی با ظرفیت 1 تا 4 مترمکعب، کوره‌های رولر C ْ1100 برای بدنه‌های کاشی دیوار وارتن‌ور و کوره C ْ1200 برای بدنه‌های استون ور و پورسلان می‌باشد.
آزمایشگاه طراحی
بخش طراحی لعاب مشهد که اخیراً راه‌اندازی خواهد گردید طرز کاربرد لعاب‌ها، رنگ‌ها و طراحی لعاب‌های جدید با کاربردهای جدید را به مشتریان خود ارائه خواهد نمود.
آزمایشگاه لایه‌های نازک به روش تبخیر حرارتی در خلا (Coating System)
انواع لایه‌های نازک که می‌توان به روش تبخیر حرارتی در خلا تهیه نمود به شرح زیر می‌باشد.
1- جایگذاری انواع لایه‌های نازک فلزی، نیمه‌هادی، اکسید با ضخامت معین (در مقایس انگستروم)
2- ساخت آیینه‌های با انعکاس بالا جهت استفاده از دستگاه‌ها و قطعات اپتیکی از جمله انواع میکروسکوپ و تلسکوپ تا اندازه 28 سانتیمتر
3- ساخت انواع فیلترهای اپتیکی از جمله لایه‌های ضد بازتاب، بازتابنده دی‌الکتریک، آیینه‌های سرد، آیینه‌های حرارتی و ...
4- جایگذاری پوشش‌های کربن بر روی انواع قطعات مختلف
5- جایگذاری انواع پوشش‌های اپتیکی با خواص مختلف بر روی لایه‌های مختلف.
11- انواع رنگ‌های گرانول‌های شیشه‌ای بی‌رنگ و رنگی مورد استفاده در صنایع تزئین شیشه
12- انواع رنگ چاپ تزئینی به منظور استفاده در صنایع سرامیک به عنوان روی لعاب و زیر لعابی
13- انواع لعاب‌های مخصوص طرح‌های نقوش برجسته در رنگ‌های مختلف به صورت ترانس و اوپک (پخت سوم)
14- انواع لعاب‌های مخصوص چاپ مورد استفاده در صنایع سرامیک و لعاب‌کاری فلز
15- انواع لعاب‌های پوشش روی فلزات خاص مثل لعاب روی مس (جهت میناکاری) یا لعاب روی چدن
16- انواع مواد اولیه مورد استفاده در صنایع کانی غیرفلزی به صورت پودر میکرونیزه و فرآوری شده
17- انواع بدنه‌های سرامیکی آماده برای تولیدات مختلف (بدنه برای فیوز برق، بدنه برای قطعات سرامیکی، بدنه آماده برای ساخت کاشی
18- انواع لعاب‌های مورد نیاز برای صنایع شیشه اتومبیل، شیشه سکوریت، شیشه تزئینی و شیشه‌های نوشابه و شیشه‌های محتوی مواد تزریقاتی
19- انواع کودهای معدنی مورد استفاده در صنعت کشاورزی
20- انواع لعاب‌های مدرن با کاربردهای خاص (لعاب‌های مورد استفاده در صنایع فرم‌دهی فولاد
21- انواع لعاب‌های فزودنی در صنایع ساخت رنگ‌های نسوز ساختمانی
22- انواع لعاب مخصوص روی فلزات غیرآهنی (مس، نقره، طلا) جهت میناکاری
23- انواع لعاب‌های مخصوص روی چدن
24- انواع لعاب‌های تزئینی با رفتار فیزیکی مخصوص از جمله ایجاد چروک، فروروندگی، تداخل رنگ‌ها و غیرهتاريخ : سه شنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۰ | 14:44 | نویسنده : ایمان رستگار
فناوری رنگ جزء نشریات علمی پژوهشی دارای ضریب تأثیر شناخته شد
نشریه علوم و فناوری رنگ در ششمین جلسه شورای راهبری ISC جزو نشریات دارای ضریب تأثیر شناخته شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سرامیران به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ ، اعتبار 406 نشریه علمی پژوهشی و علمی ترویجی فارسی، 49 نشریه علمی لاتین و 69 نشریه علمی عربی در این جلسه مورد تصویب قرار گرفت.
بعد از بررسی نشریه علوم و فناوری رنگ در ششمین جلسه شورای راهبری ISC جزء نشریات دارای ضریب تأثیر شناخته شد.
فهرست نشریات دارای ضریب تأثیر، در نشانی اینترنتی www.ISC.gov.ir قابل مشاهده است.تاريخ : سه شنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۰ | 14:44 | نویسنده : ایمان رستگار
تفاوت چشمگیر سرانه مصرف "رنگ " در ایران با کشورهای پیشرفته
دبیر کمیسیون صنعت و معدن اتاق تعاون ایران با اشاره به فعالیت 40 واحد تولید رنگ در کشور گفت: سرانه مصرف رنگ در ایران سه کیلوگرم و در کشورهای آمریکایی و اروپایی حدود 15 کیلوگرم است و بررسی دلایل این تفاوت فاحش می‌تواند منجر به بهبود شرایط بازار رنگ ایران شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سرامیران به نقل از خبرگزاری فارس، رضا علی‌خانزاده اظهار داشت: تولیدکنندگان و فعالان شاغل در حوزه صنعت کشور علی‌رغم تمام شایستگی‌ها به دلایل مختلف با چالش‌های جدی در بازارهای رقابتی مواجه هستند و گذر از این مرحله نیازمند مساعدت مسئولان سیاستگذار و برنامه‌ریز و حمایت ویژه تمام دستگاهای مرتبط با امر تولید است.
وی با اشاره به اینکه استفاده از فناوری نانو در صنعت رنگ یکی از تدابیر و اهداف رو به تعالی تولیدکنندگان ایرانی محسوب می‌شود، ادامه داد: نانو کاربردهای مختلفی در صنعت از جمله صنعت رنگ دارد. معتقدم استفاده از فناوری نانو در صنعت رنگ با توجه به وسعت کاربری آن به عنوان پوشش مصارف خانگی و صنعتی می‌تواند منجر به ایجاد تحول وسیعی در این حوزه شود.
علی خانزاده با تأکید بر اینکه بسیاری از تأسیسات صنعتی نیازمند استفاده از پوشش‌های کیفی‌تر هستند، افزود: اگر چنانچه شرایط ورود فناوری نانو به کارخانجات تولید رنگ‌ و فرآوری نانو به عنوان یک محصول رنگ محسوب شود، خروجی این محصول رنگ می‌تواند به عنوان رنگهای ضد خوردگی و پایدار‌کننده از سطوحی که در معرض خوردگیهای شدید محیطی و آلودگیهای شیمیایی هستند، محافظت کند.
دبیر کمیسیون صنعت و معدن اتاق تعاون ایران گفت: رنگ تولید شده با استفاده از فناوری نانو می‌تواند پایداری چندین برابری سیستم‌های نرمال را سبب شود در نتیجه هزینه‌های گزافی که هر از چند سال برای زنگ‌زدایی و پوشش‌دهی سطوح فلزی در صنایع مختلف به خصوص در صنعت نفت و گاز می‌شود با استفاده از رنگ‌های تولیدشده با استفاده از تکنولوژی نانو به شدت کاهش یافته و بازدهی بالایی را برای کشور ایجاد می‌شود.
وی تصریح کرد: از جمله مزیت‌های استفاده از فناوری نانو در صنعت رنگ، به تولید رنگ‌های ضد باکتریال می‌توان اشاره کرد که در محیط‌های بیمارستانی، مدارس، مراکز آموزشی و ادارات و دیگر اماکن در معرض آلودگی میکروبی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه بهره‌وری از رنگ تولید‌ شده با استفاده از فناوری نانو به دلیل خاصیت ضد باکتریالی آن، کل محیط‌های در معرض آلودگی میکروبی از آلوگی مبری می‌شوند، خاطرنشان کرد: استفاده از این دسته رنگ‌ها در صنایع خودرویی و تأسیساتی نیز مزیت‌های درخور توجهی دارد که می‌تواند برای مدیران اجرایی پروژه‌های ملی حائز توجه باشد.
علی‌خانزاده در خصوص بازار مصرف و استقبال متقاضیان از این نوع رنگ‌ها، گفت: علم استفاده از فناوری نانو در صنعت رنگ تحول جدیدی است که تا مرحله تکامل و استفاده همه‌گیر راه زیادی را پیش‌روی خود دارد، در واحدهای صنعتی استفاده از مواد نانو به صورت انبوه یا نیمه صنعتی هنوز شکل اجرایی نگرفته است به عبارتی در معدود واحدهای صنعتی ورود نانو و استفاده از محصولات نانو با کاربریهای خاص اتفاق افتاده که البته باید با ترویج فرهنگ استفاده از این فرآیند این نقیصه اصلاح شود.
وی خاطرنشان کرد: از آنجا که برای توسعه بازار رنگ‌هایی که نانو در آن استفاده شده است نیازمند توسعه تولید مواد نانو در کشور بودیم این الزامات توسط جوانان ایرانی تحت حمایت‌های دولت تأمین و سرعت پیشرفت کشور در این زمینه بسیار سریع است، با توجه به تحولات در دست اقدام امیدواریم طی دو سال آتی بتوانیم در بحث پوشش‌ها و رنگ نانو در منطقه حائز جایگاه ویژه و کشور برتر منطقه در این زمینه باشیم.
علی خانزاده تأکید کرد: علی‌رغم آنکه کشور ژاپن، کشورهای آمریکایی و اروپایی در زمینه تولید مواد نانو و محصولات نانو بسیار جلوتر از ایران هستند اما به دلیل قدم‌های مؤثر برداشته شده توسط جوانان ایرانی برای ورود به عرصه‌های رقابتی محصولات نانو در بازارهای جهانی، چشم‌انداز خوبی را در این صنعت برای کشور تصور می‌کنم.
دبیر کمیسیون صنعت و معدن اتاق تعاون ایران در خصوص جایگاه صنعت رنگ ایران در بازارهای جهانی، اظهار داشت: بازار رنگ یک بازار رقابتی و فشرده محسوب می‌شود اما از آنجا که ایران به عنوان یک کشور دارای مواد پتروشیمی و نفتی از قابلیت‌ها و مزیت‌های درخور توجهی در این حوزه برخوردار است معتقدم قابلیت رقابت در بحث محصولات نانو با کشورهای پیش‌رو را داریم که البته موفقیت در این عرصه نیازمند حمایت‌های خاص دولت با رویکرد ترغیب صادرات است.
وی با اشاره به اینکه کنترل و تثبیت نرخ ارز در بازار از جمله ابزارهای رقابتی برای صادر‌کننده محسوب می‌شود، تصریح کرد: متأسفانه در ایران به دلیل عدم تحقق تدابیر کنترلی و تثبیت نرخ ارز در بازار، شرایط رقابتی برای صادرکننده در این حوزه بسیار کم‌رنگ است. دولت اگر بتواند زمینه افزایش جوایز صادراتی در این حوزه را فراهم کند، معقتدم شرایط رقابتی در بازارها جهانی و منطقه‌ای برای تولید‌کنندگان ایرانی فراهم خواهد بود.
وی تأکید کرد: بحث ورود به بازار‌های صادراتی در حوزه رنگ مستلزم دو سال تحقیقات میدانی در سطح بازار و شناسایی ظرفیت‌های رقابتی و الزامات بازارهای هدف به مدت حداقل دو سال است تا بتوانیم قابلیت حضور در این عرصه را پیدا کنیم، تحقق این اهداف نیازمند تقویت بنیه مالی شرکت‌های تولیدی تحت حمایت‌های دولت است.
علی‌خانزاده در خصوص میزان مبادلات تجاری در حوزه رنگ اظهار داشت: در حال حاضر نزدیک به 240 واحد تولیدی رنگ در سطح کشور داریم که ظرفیت تولید این تعداد واحد تولیدی به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد مطابق با برآوردهای حداکثری نیست، میزان مصرف سرانه رنگ در سطح کشور به ازاء هر نفر در سال سه کیلوگرم برآورد شده است در حالی که این میزان در کشورهای آمریکایی و اروپایی حدود 15 کیلوگرم تخمین زده می‌شود.
وی گفت: با توجه به تفاوت فاحش مصرف رنگ بین ایران و دیگر کشور‌ها لازم است تولیدکنندگان رنگ ایرانی به سمت تولید رنگ‌های حلال در آب و بدون بو "آب‌پایه " مصرفی مراکز مختلف اعم از مراکز تجاری و مسکونی حرکت کنند، حرکت در این مسیر مستلزم اشاعه و ترویج استفاده از این نوع رنگ‌ها به جای رنگ‌های پایه حلال "آرکیدی روغنی " است.
وی تصریح کرد: رنگ‌های آرکیدی روغنی به دلیل بوی تند، دشواری مصرف در مراکز مسکونی و طول عمر کوتاه‌تر در قیاس با رنگ‌های "آب‌پایه " لازم است که از دستور مصرف خارج و رنگ‌های کیفی‌تر با قابلیت‌های بهتر جایگزین آنها شود، معتقدم با اشاعه و ترویج مزیت‌های رنگ‌های "آب‌پایه " مردم طی مدت کوتاهی نوع مصرف خود را تغییر و به سمت استفاده از این دسته رنگ‌ها حرکت خواهند کرد.


تاريخ : سه شنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۰ | 14:43 | نویسنده : ایمان رستگار
سکون رنگ‌ها در بازار
صنعت رنگ از جمله صنایع تولیدی کشور است که به‌دلیل واردات مواد اولیه همواره در نوسانات نرخ ارز یا برخی تحریم‌های بین‌المللی تحت ‌تأثیر قرار می‌گیرد و همین موارد است که باعث آشفتگی بازار رنگ و نوسان قیمت‌ها می‌شود.
همشهری نوشت، صنعت رنگ کشور با بیـش از 350واحد صنعتی مجاز با مجموع ظرفیت تولید900هزار‌تن انواع رنگ‌های ساختمانی و صنعتی در سال و همچنین صدها واحد غیرمجاز مشغول به فعالیت است که این واحدها با حداکثر ظرفیت کار نمی‌کنند. البته این موضوع برای فعالان اقتصادی تازگی ندارد چراکه گزارش‌هایی از بخش خصوصی مبنی بر اینکه بخش تولید کشور با ظرفیت 30درصدی مشغول به کار است منتشر شده است و صنعت رنگ هم از این موضوع مستثنی نیست.
سرانه مصرف رنگ در کشور 3 کیلوگرم است در حالی که این میزان در کشورهای آمریکایی و اروپایی حدود 15کیلوگرم اعلام می‌شود. شاید این تصور درست باشد که ایران به‌عنوان یک کشور دارای نفت و پتروشیمی باید در صنعت رنگ تولید کننده باشداما واقعیت این است که ایران در برخی مواد اولیه این صنعت وارد‌کننده است و به همین دلیل قیمت این کالا در بازار تحت ‌تأثیر قیمت‌های جهانی، نوسانات نرخ و فشارهای بین‌المللی است.
رضا علی‌خانزاد از فعالان حوزه رنگ و عضو کمیسیون صنعت اتاق تعاون در گفت‌وگو با همشهری در خصوص وضعیت بازار رنگ می‌گوید: «وضعیت بازار رنگ هم اکنون در شرایط نرمالی قرار دارد و با توجه به مرحله گذار در قیمت‌ها و ورود به مرحله هد‌‌فمند‌سازی یارانه‌ها تولید‌کنندگان با یک جو انتظاری در بازار مواجه شده‌اند اما ثبات نرخ ارز و کاهش نوسانات یک ماه گذشته باعث شده است تا اکنون بازار رنگ از یک ثبات نسبی برخوردار باشد». وی در مورد تأثیر اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها بر بازار رنگ گفت: «از آنجا که رنگ در سبد حمایتی 22قلم کالایی دولت قرار ندارد باید ببینیم که اجرای این قانون چه اثراتی در بخش تولید خواهد داشت چرا که تولید‌کننده به‌دنبال آرامش بازار است تا بتواند براساس آن برنامه‌ریزی مناسب انجام دهد. در حال حاضر واحدهای تولیدی در خصوص تأمین مواد اولیه و هزینه‌های حمل‌ونقل و کارگری دچار نوعی نوسان در بازار هستند».
رکود، حرف نخست بازار
ماه‌های شهریور، بهمن و اردیبهشت از ماه‌های پرمصرف سال درزمینه رنگ هستند اما بقیه ماه‌های سال بازار رنگ در رکود و سکون قرار دارد. اکنون بازار رنگ به سمت سکون حرکت می‌کند. با توجه به ظرفیت واحدهای تولیدی، واردات رنگ بسیار کم است اما تولید‌کنندگان توانمندی بسیار خوبی برای صادرات دارند به‌طوری که سالانه نزدیک به 100میلیون دلار رنگ به کشورهای آسیای میانه و بازار‌های هدف صادراتی صادر می‌شود.رنگ‌های پایه‌آبی و رنگ‌های آکرولیک که با به‌‌‌روز‌رسانی دانش تولید رنگ‌های ساختمانی و صنعتی طی چند سال اخیر در کشور تولید شده از جمله دستاوردهای حائز اهمیت در صنعت رنگ است که با رویکرد حفظ بازارهای داخل و خارج اتفاق افتاده است.
خانزاد همچنین در خصوص صادرات رنگ و شناخت بازار‌های هدف می‌گوید: «شناسایی بازارهای هدف به صورت پلکانی با رویکرد رشد پیوسته و آرام در دستور کار سیاستگذاران بازار رنگ است. تداوم و استمرار در تولید و عرضه در نهایت منجر به تحقق اهداف بلندمدت تولیدکنندگان فعال در بازار‌های اقتصادی و تجاری می‌شود». علی خانزاد در خصوص حفظ بازارهای داخلی می‌گوید: «حفظ بازارهای داخلی فقط با ارائه خدمات حین و پس از فروش با رویکرد جلب اعتماد مشتریان امکان‌پذیر است و نظر مشتریان تنها درصورت تولید و عرضه کالاهای رقابتی متناسب با انتظارات آنها تأمین می‌شود».
با توجه به رشد قیمت نفت و منابع نفتی رو به کاهش ایران و جهان، احتمال اینکه تولیدکنندگان رنگ ملزم به تولید رنگ‌های غیرروغنی شوند بسیار زیاد است. استفاده از این رنگ‌ها مستلزم بازاریابی و جایگزینی فرهنگ جدیدی در کشور و بازارهای هدف است که حمایت دولت در این مسیر می‌تواند بسیار تعیین‌کننده باشد. تأمین نیازمندی‌ها و اهتمام در حمایت از تولید‌کنندگان تلاشی است که در راستای رشد اقتصادی کشور اتفاق می‌افتد زیرا بدون رشد بخش تولید انتظار پیشرفت اقتصادی دور از ذهن خواهد بود.


تاريخ : سه شنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۰ | 14:42 | نویسنده : ایمان رستگار
پازل صنعت رنگ ایران بدون تکه گم شده تحقیقات، کامل نمی شود
سالهاست که در کشورمان بخصوص در بخش ساختمان، انواع خاصی از رنگها استفاده می شود و این یکنواختی در بازار مصرف رنگ سبب شده است که تولید کنندگان با بکارگیری روشهای قدیمی، خود را بی نیاز از تحقیق برای دستیابی به روشهای نوین تولید و تامین مواد اولیه بدانند.
براساس برخی آمارهای منتشره، صنعت رنگ ساختمان افزون بر 90 درصد از نیازهای داخل کشور را تامین می کند و تولیدات خارجی بجز پوششهای صنعتی و خودرویی، نفوذ چندانی در بازار رنگ ساختمان ایران نداشته است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صبا به نقل از ایرنا، با این وجود تغییرات روزمره در فن آوریهای جهان، ورود تولیدات جدید به بازارهای جهانی، تنگناهای تامین مواد اولیه از بازار دنیا و تغییرات آرام در معماری و سلیقه مصرف کنندگان، لزوم تحقیق در صنعت رنگ برای ارایه تکنیکنهای نو را اجتناب ناپذیر می کند.
یک تولید کننده ماده اولیه رنگ در محل نمایشگاه رنگ، رزین و پوششهای صنعتی اصفهان در این باره به ایرنا گفت: کشورهای توسعه یافته تکنیکها را ایجاد می کنند و دانش بومی خود را در مراکز تحقیقی بسط می دهند درحالی که کشورهایی مانند ایران فن آوری را وارد و آن را ادامه می دهند.
'محمود صادقی' افزود: ساده ترین فعالیت در صنعت رنگ و سایر پیشه های تولیدی، اخذ برند و حرکت تحت لوای این برند است درحالی که صاحب تکنیک، قدرت مانور بالایی دارد و می تواند خود را با شرایط روز تطبیق دهد.
وی افزود: کسی که دریافت کننده فن آوری است با کوچکترین دغدغه و نوسان همانند تنشهای سیاسی، تحریمها و مشکلات بازار به مشکل برمی خورد و قادر به ادامه کار نیست و این مشکلی است که در صنعت رنگ ایران رخ نشان می دهد.
این تولید کننده که در زمینه تولید انواع خمیر' پیگمنت' بعنوان ماده اولیه صنعت رنگسازی فعالیت می کند، افزود: صنعت رنگ ایران در بخش رنگ ساختمان تا اندازه ای بومی شده و در برخی شاخه ها توانسته خود را به روز کند ولی عمده فعالیت صنایع رنگ ایران کپی برداری از مواد اولیه قدیمی و ادامه کار است.
صادقی تصریح کرد: صنعت رنگ ایران در بخش تحقیق ضعف دارد و ایرانیها عمدتا در بخش فرآوری و استفاده از تکنیک رنگ مشکل دارند.
این فعال صنعت رنگ، همچنین پایه اولیه بنای این صنعت را نیز نادرست دانست و گفت : شماری از کارخانه های بزرگ که تحت لیسانس شرکتهای خارجی فعالیت می کردند به سبب بهره گیری از نظام یارانه ای در گذشته، قادر یا مایل به نوآوری نبودند و در شرایط کنونی با مشکلات مواجه هستند یا اینکه تعطیل شده اند.
وی اضافه کرد: حذف نظام یارانه ای و برخی مشکلات سد راه تامین مواد اولیه، سبب شده است تا تعادل کیفی شماری از صنایع رنگسازی ایران پس از 60 سال فعالیت بهم بخورد.
صادقی گفت: الان شرایطی است که فعالان صنعت رنگ باید به سمت تحقیق و ارایه تکنیک پیش بروند.
این تولید کننده همچنین نظام یارانه ای را یکی از آفات صنعت به شکل عام و صنعت رنگ به شکل خاص دانست و گفت: در نظام حمایت یارانه ای، تولید کننده نیازی به تحقیق و یافتن تکنیک نمی دید و بدین سبب شبکه دلالی به جای تولید رشد می کرد.
وی گفت: با نگاهی کلی به پیشینه صنعت رنگ می توان دریافت که این صنعت در برخی موارد رشد خوبی کرده ولی در برخی امور از صنعت روز دنیا دور افتاده است.
صادقی افزود: تجهیزات صنعت رنگ ایران هر چند به روز نیست ولی عقب مانده هم نیست و نیروی کار ارزان در مقایسه با اروپا مزیت زیادی را برای این بخش درپی دارد.
وی گفت: اگر صنعت رنگ آلمان به روز و مدرن است ولی نیروی کار ارزان در ایران برای فعالان این حرفه مزیت آفرین است.
وی همچنین توان بالقوه فنی و علمی در کنار نیروی انسانی صنعت رنگ ایران را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: فعالان این حرفه باید تحقیق برای انطباق با صنعت روز دنیا را جدی بگیرند.
یکی از صاحبان واحدهای رنگسازی نیز در این باره به ایرنا گفت: در شرایط کنونی، تنها مشکل تامین ماده اولیه فرا روی صنعت رنگ ایران نیست بلکه رقابت در داخل و تامین نیاز مشتری نیز مهم است.
'مسعود صادقی' افزود: در گذشته شمار زیادی فعالان صنعت رنگ فرمول را از شرکتهای معتبر مانند هاویلوکس گرفته و اقدام به ساخت رنگ برای مدت زمان زیادی کرده اند.
وی گفت: در شرایط کنونی اگر تولید کنندگان با مشکل تامین ماده اولیه روبرو شوند، با معضل اساسی افت کیفیت مواجه خواهند شد.
صادقی افزود: بیشتر مشتریان بازار رنگ ایران بخصوص رنگ ساختمان ، نقاشان ساختمان هستند که درصورت افت کیفیت محصول، به سمت محصول دیگری می روند و برای ممانعت از افت کیفیت که بیشتر در مواد اولیه روی می دهد بایستی صنعت رنگ ایران از پشتوانه تحقیق برخوردار باشد.
به گفته این تولید کننده، رنگ ساختمان از سال گذشته تاکنون حدود 30 درصد افزایش قیمت داشته است و اغلب تولید کنندگان به سبب کمبود سرمایه، کاهش توان خرید مردم و نبود پشتوانه دچار افت کیفی و کمی تولید شده اند.
صادقی گفت: حدود 80 درصد از مواد اولیه بخش رنگ ساختمان بومی است ولی شماری از واحدهای تولیدی با استفاده از مواد اولیه بی کیفیت وارداتی ارزان قیمت، موجب افت کیفیت تولیدات خود شده اند.
این تولید کننده افزود: صاحبان واحدهای رنگسازی باید همیشه خود را برای شرایط سخت تامین مواد اولیه مهیا کنند که در غیر اینصورت چاره ای جز تعطیلی واحد تولیدی خود نخواهند داشت.
وی گفت: وضعیت مواد اولیه در کشور به گونه ای است که می توان تا 80 درصد نیازهای بازار را تامین کرد و تولید را با ذائقه کنونی مصرف کننده ایرانی تطبیق داد.
صادقی افزود: بخش عمده مواد اولیه صنعت رنگ در انحصار صنعت پتروشیمی کشور است و برای تولید کننده گران تمام می شود و بدین سبب تولید کنندگان در این بخش هم به سمت کالای خارجی تمایل پیدا می کنند.
یک تولید کننده رنگهای 'دکوراتیو' نیز در باره مشکلات صنعت رنگ ایران گفت: اکنون تولید کنندگان رنگهای دکوراتیو به سبب وارداتی بودن مواد اولیه این نوع رنگ، با مشکل مواجه اند.
'مجید کافتری' افزود: رنگ دکوراتیو که بر پایه حلال آب شکل گرفته است در ایران عمری کمتر از یک دهه دارد و عمده تولید کنندگان ایرانی رنگهای پایه مواد نفتی تولید می کنند.
وی افزود: صنعت رنگ ایران در رنگهای روغنی که براساس مواد پتروشیمی شکل گرفته، پیشرفت خوبی کرده اما امروزه روشهای جدیدی در صنعت رنگ بوجود آمده است که با گذشته تفاوت دارد.
کافتری گفت: رنگهای جدید بدون بو، با قابلیت شست و شو، عدم جذب گرد و غبار و خشک شدن سریع ساخته می شود و این ویژگیها در محصولات گذشته صنعت رنگ وجود ندارد.
وی افزود: ذائقه مصرف کنندگان ایرانی بتدریج به سمت محصولات نو همانند رنگهای پایه آب گرایش پیدا می کند و پاسخگویی به آن مستلزم زمان و شناخت بازار مصرف است.
وی گفت: فعلا تنها حدود سه درصد از بازار رنگ ایران در اختیار رنگهای جدید مولتی کالر است و مصرف کنندگان هنوز 97 درصد از رنگهای روغنی استفاده می کنند.
کافتری افزود: رنگهای پایه تینر و نفت در حال منسوخ شدن است و صنعتگران ایرانی بایستی به سمت روشهای نو گام بردارند.
هفتمین نمایشگاه سراسری مواد شیمیایی، رنگ ، رزین و پوششهای صنعتی از پنجم تا هشتم مرداد ماه امسال در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان برپا شد.
در این نمایشگاه 40 شرکت ایرانی در فضایی افزون بر سه هزار مترمربع محصولات و تولیدات خود را عرضه کردند


تاريخ : سه شنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۰ | 14:41 | نویسنده : ایمان رستگار
صنعت رنگ ایران نیازمند رشد در بستر فنآور یهای جدید است
 
تولید رنگ صنعتی در ایران از پیشینه ای طولانی برخوردار نیست و این صنعت در طول چند دهه فعالیت، گامهای خود را با صنایع توسعه یافته دنیا و فن آوریهای نو هماهنگ نکرده است.
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سرامیران به نقل از ایرنا، هم اکنون نیازهای روز افزون به تولیدات جدید صنعتی و مصرفی،رشد فنآوری در بخشهای گوناگون صنعت ، افزایش سرانه مصرف رنگ در دنیا در کنار بازار تنگ رقابتی در تجارت،ضرورت همگامی صنعت رنگ ایران با فن آوری روز را اجتناب ناپذیر کرده است.
هم اکنون مصرف سرانه رنگ در ایران سه کیلوگرم است که این رقم کمتر از پنجم کشورهای پیشرفته است.
همچنین صنعت رنگ ایران از نانو فنآوری و سایر روشهای جدید تولید و ساخت رنگ کم بهره است و شاکله صنعت رنگ کشور با وجود تامین نیازهای داخلی ،خود را همگام با صنعت روز دنیا نکرده است به گونه ای که برای ارایه محصولاتی همانند رنگهای پایه آب ، رنگهای ضد خش و یا خود تمیز شونده و یا تولید رنگ شناورهای دریایی کم توان است.
پنجم تا هشتم مردادماه امسال گروهی از تولید کنندگان و شرکتهای برتر در زمینه تولید رنگ و رزین در هفتمین نمایشگاه رنگ و رزین اصفهان حضور پیدا کردند و در کنار ارایه و نمایش تولیدات و محصولات خود برای مشتریان بازار رنگ ، ایده و نظرات خود را در این زمینه مبادله کردند.
نمایشگاه اصفهان درسه زمینه مواد اولیه ، ماشین آلات و تجهیزات به همراه محصولات برپا شد تا صنعتگران و تولید کنندگان به همراه سایر فعالان عرصه رنگ و رزین فرصتی برای نمایش آنچه در طول سالهای فعالیت خود انجام داده اند،بیابند.
مواد اولیه در این نمایشگاه شامل:انواع رزین،هاردنرها،حلال ها و تینرها،پیگمنت ها، پرکننده ها و خمیر رنگ، افزودنی ها، مواد آماده سازی سطوح (فسفاته ، چربیگیر و کروماته)،مونومرها و اسیدهای چرب و موارد عمومی، مواد شیمیایی بود .
همچنین در بخش ماشین آلات،تجهیزات مختلف تولید رنگ و ابزار آلات آزمایشگاهی ارایه شد .
در بخش محصولات نیز بازدید کنندگان شاهد انواع رنگهای ساختمانی، صنعتی، دریایی، خودروئی، پودری، ترافیک، کوره ای و هوا خشک ، پوشش های کف ، رنگ و لاکهای چرب، مرکب چاپ و ورنی ،رنگبرها و رنگ های دیگر، انواع بتونه ها ، انواع چسب های صنعتی، چوب، دوجزئی، نواری، عایقهای رطوبتی ، کامپوزیتها ،صنعت آبکاری ، سندبلاست، شات بلاست، شوینده های صنعتی ، پخش و توزیع و موارد عمومی بود.
نگاهی به قدمت صنعت رنگ در ایران نشان می دهد که اولین واحد رنگ سازی صنعتی در سال 1318 اقدام به تولید و عرضه رنگ روغــنی کارخانه‌ای کرد و پس از آن شرکتهای دیگر وارد این عرصه شدند.
در سال 1341 اولین محصول رنگ روغنی با استفاده از رزین الکید تولید داخل به بازار ایران عرضه شد.
رنگ پلاستیک بر پایه پلی وینیل استات برای مصارف ساختمانی نیز برای اولین بار درسال 1338 تولید و عرضه شد و پس از آن شرکتهای دیگر رنگ سازی از سال 1341 تا 1347 به تدریج، رنگ پلاستیک خود را به بازار عرضه کردند.
در سال 1344 صنعت رنگ سازی در ایران شکل تازه ای یافت و واحدهای مـتعددی فعالیت خود را آغاز کردند و محصولات جدیدی مانند لاکهای روی چوب، رنگهای هوا خشک و کوره‌ای صنعتی و رنگهای تعمیری خودرو در داخل ایران تولید و وارد بازار شد.
از اواخر دهه 50 تعداد واحدهای تولیدکننده رنگ افزایش یافت و امروز صنعت رنگ کشور با بیـش از 350 واحد صنعتی مجاز با مجموع ظرفیت 900 هزارتن در سال تولید انواع رنگهای ساختمانی و صنعتی د رکنار صدها واحد غیر مجاز فعالیت می کنند.
صنعت تولید رزینهای مورد مصرف در رنگسازی نیز از سال 1344 در ایران آغاز شد.
امروز صنعت رزین کشور با بیش از 120 واحد صنعتی و مجموع ظرفیت 750 هزارتن در سال قادر است انواع رزینهای پلی‌وینیل‌استات و کوپلیمرهای آن، انواع رزینهای الکید و اصلاح شده آن، آمینو رزینها، انواع پلی‌استر غیراشباع، رزینهای اکریلیک و رزین فنولیک را تولید کند.
هر چند قدمت صنعت رنگ ایران به صورت کنونی کمتر از نیم قرن شکل گرفته است ولی رنگ در جلوه هنر ، شکوه معماری ، اعجاز نقاشان پارسی و لباس و فرش ایرانی پیشنیه ای به بلندای تاریخ این سرزمین کهن دارد.
با مروری در تاریخ رنگ و نقاشی و سایر هنرها درمی یابیم که ایرانیان در بکارگیری رنگ و نقش و نگار از کیفیت ممتاز ویژه ای برخوردار بودند و در دوران قبل و بعد از اسلام آثار گرانبهایی از خود برجای نهاده اند و با اکتشافات خود صنایع رنگرزی و رنگسازی را رونق و قوت بخشیدند.
ایرانیان قبل از صنایع رنگ و رنگرزی آگاهی داشته اند که نمونه های این هنرمندی را در یافته های باستان شناسی از آثار کهن ایران زمین می توان یافت .
اهمیت رنگ و نقش آن بعد از اسلام همچنان مورد توجه بوده است و این فن مانند قبل از اسلام رونق داشته و به تدریج کامل تر شده است.
گرچه نفوذ و تمدن آسیا و اروپا نقش اساسی در یادگیری ایرانیان از هنرهای مربوط به رنگ وجود داشته، اما این دانش با ذوق و استعداد ایرانی به صورت دانشی سنتی و فرهنگ سنتی سینه به سینه منتقل و حفظ گردیده و دستخوش تحول شده است.
پس از حمله مغول به ایران و حکومت تیموریان فعالیت رنگرزی متوقف شد، اما در اواخر این دوران، رونق اولیه به دست آمد و بعد در آغاز دوران صفویه به اوج درخشش و عظمت رسید.
عناصری که ایرانیان در رنگرزی و رنگ آمیزی بکار می برده اند، گل یا خاک رس، زاج، روناس، نیل و صمغ حاصل از درختان و پوست و میوه درختان مانند گردو و انار، کاه، حنا، برگ مو و عصاره لیمو و نظایر این ها بوده است که در زمان حاضر نیز بکار می رود که به رنگ های طبیعی شهرت دارند.
در قرن های دهم و یازدهم هجری و نیز در گوشه و کنار جهان، فرش هایی وجود دارد که شاهکار مسلم فن طراحی و رنگ آمیزی و رنگرزی ایرانیان است.
از قرن دوازدهم تا پایان قرن سیزدهم هجری، یکی از درخشان ترین ادوار در هنر رنگ و قلمکار برای ایران بوده است. نقش زدن بر پارچه به و سیله قالب از همان زمان آغاز شد و بزرگان و توانگران جامه های قلمکار فاخر می پوشیده اند. یراق و زیور اسب ها رنگین بوده و خیمه و خرگاه از پارچه پرنقش و جالب بوده است. بکار بردن پرده، پوشاندن دیوار با پارچه های قلمکار، ساختن طاق نصرت ها و گذرگاه ها با پارچه های رنگین و زیبا، زیراندازهای قلمکار و سجاده، رومیزی، بقچه نوعروسان و زنان، همه و همه نمونه هایی از مهارت هنرمندان ایرانی در صنعت رنگ و نقاشی و چپ پارچه است.
در کارگاه قلمکارسازی رنگ های طبیعی بکار می رفته که گیاهی بوده است. در صنایع رنگرزی پوست تا قرن نوزده میلادی، پوست های گوسفندان با رنگ های گیاهی و به رنگ های زرد شفاف، قرمز و بنفش، رنگ می شده است .
درباره رنگ کردن کاغذ، در رساله مدادالخطوط میرعلی هروی و رساله صراط السطور سخن به میان آمده و از بکار بردن دوده و صمغ عربی، مازو، حنا، برگ مورد، نشا درو زعفران ذکر شده است و در ساختن شنجرف از زاج و گل ختمی، موی سر، سبوس، برنج، گوگرد، سیماب، کبریت، آب انار، سریشم، سرکه انگور، آب ماست، دوغ، صمغ که همه مواد طبیعی است نام برده شده است.
همچنین آثار نقاشان برجسته ایرانی و هنر نمایی رنگ کاران در کاشیهای الوان در معماری زیبای ایرانیان نشان دهنده استفاده بهینه از عنصر رنگ در این آثار است.  • دانلود فیلم
  • قالب وبلاگ